Viện ĐBCLGD - Hội đồng ĐHQGHN thông qua nhiệm vụ đào tạo, thu hút nhân lực khoa học trình độ cao và trọng tâm năm học 2017 – 2018


"

""

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc ĐHQGHN - Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp.

Về việc kiện toàn nhân sự, các ủy viên Hội đồng nhất trí thông qua phương án, biểu quyết và nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN và đồng chí Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN làm thành viên đương nhiên của Hội đồng. Như vậy, Hội đồng ĐHQGHN hiện có 25 thành viên trong đó có 17 ủy viên đương nhiên và 08 ủy viên mời.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về “Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại ĐHQGHN” do đồng chí Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo trình bày và “Đề án thí điểm thu hút các nhà khoa học trình độ cao là người Việt Nam ở nước ngoài và các du học sinh tại ĐHQGHN và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh” do đồng chí Nguyễn Hiệu – Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ trình bày. Hội đồng giao Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng trước khi ban hành.

Đồng thời, các đại biểu đã nghe, thảo luận và quyết nghị thông qua dự thảo Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (năm học 2017 – 2018) của ĐHQGHN.

""

Trong năm 2018, các đại biểu nhất trí thông qua và quyết nghị về các nhiệm vụ trọng tâm gồm: đổi mới và phát triển tổ chức và quản trị đại học đáp ứng yêu cầu và tình hình mới; Tăng cường liên thông về tổ chức quản lý đào tạo, đẩy mạnh triển khai đào tạo tín chỉ, phát triển các chương trình chất lượng cao và đặc thù, thu học phí tương ứng, xây dựng giải pháp thu hút sinh viên theo học các chương trình đào tạo đại học và sau đại học; Triển khai có hiệu quả các chương trình dự án khoa học công nghệ trọng điểm, mũi nhọn; đổi mới phương thức sử dụng nguồn đầu tư cho khoa học và công nghệ, hướng tới sản phẩm chất lượng cao; Đổi mới công tác sinh viên, hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên; Xây dựng đề án đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội và vốn vay các tổ chức quốc tế phục vụ xây dựng cơ sở ĐHQGHN tại Hòa Lạc…

Hội đồng cũng nhất trí về việc đổi tên Trung tấm Giáo dục Quốc phòng – An ninh thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Dự kiến Hội đồng ĐHQGHN sẽ họp phiên tiếp theo vào cuối năm 2017.

""

""

""

VNU-Media

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
420250