Viện ĐBCLGD - Thông báo ĐHQGHN công nhận kết quả thi tuyển và kết quả trúng tuyển viên chức của Viện ĐBCLGD


Thực hiện theo Quyết định số 472/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11/02/2020 của Giám đốc ĐHQGHN về việc công nhận kết quả thi tuyển và kết quả trúng tuyển viên chức của Viện ĐBCLGD.

0001

0002

VNU-INFEQA

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
301598