Viện ĐBCLGD - Xếp hạng Đại học


Tin về Xếp hạng đại học

Ngày 28/01/2019, Cybermetrics Lab công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2019.

Sáng ngày 14/6/2016, QS đã công bố kết quả xếp hạng đại học theo khu vực, bao gồm QS Châu Á, QS các nước Ả Rập, QS BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa), QS Châu Mỹ Latin và QS khu vực EECA (Emerging Europe and Central Asia).

On June 10, 2015, QS University Rankings published the QS University Rankings 2015 results including QS World University Rankings, QS University Rankings: Asia, QS University Rankings: Latin America, QS University Rankings: Arab Region, QS University rankings: BRICS. In addition, QS published its University Rankings by Subject – the QS Top 50 Under 50 to rank the world’s top 50 universities established within the last 50 years.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
192670