Viện ĐBCLGD - Gợi ý các hướng đề tài luận văn


 

Để xác định các đề tài luận văn của mình, các học viên cao học chuyên ngành đo lường và đánh giá trong giáo dục cần tham khảo những định hướng nghiên cứu chính của Viện tại đây.

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418813