Viện ĐBCLGD - Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục


 

Ngày 9 tháng 9 năm 2010, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định số 2604/QĐ-SĐH về việc "Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục" cho Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Toàn văn Quyết định có thể xem tại đây

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418792