Viện ĐBCLGD - Quyết định công nhận học viên cao học năm 2010


 

Ngày 08 tháng 11 năm 2010, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 3212/QĐ-SĐH về việc công nhận học viên cao học năm 2010 của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Có thể tải Quyết định tại đây

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418865