Viện ĐBCLGD - Thông báo tổ chức Hội thảo quốc tế “Hội thảo quốc tế về đối mới giáo dục năm 2023: Đón nhận những đột phá tích cực trong giáo dục (Innovation in higher education 2023: Embracing positive disruption in education)”


 HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NĂM 2023: Đón nhận những đột phá tích cực trong giáo dục do Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (UniHub) tổ chức sẽ diễn ra vào 08h00 Thứ Năm ngày 30/11/2023 sắp tới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (UniHub), Ban điều hành Kênh trân trọng thông báo tổ chức “Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục năm 2023: Đón nhận những đột phá tích cực trong giáo dục”.

Hội thảo là nơi quy tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nhằm thúc đẩy chia sẻ các thực tiễn tốt và hợp tác, cùng đưa ra sáng kiến, chương trình hành động thiết thực nhằm đóng góp cho lĩnh vực đổi mới giảng dạy và học tập, thúc đẩy công bằng trong giáo dục, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hội nghị thường niên do Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học VinUni phối hợp tổ chức. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích:

– Hỗ trợ và thúc đẩy năng lực học tập suốt đời cho giảng viên, giáo viên tham dự Hội thảo;

– Thúc đẩy các hợp tác trong hỗ trợ học tập cho người học;

– Trao đổi các vấn đề chuyên môn trong đổi mới và giáo dục đại học về: Đột phá công nghệ trong giáo dục; Đột phá sư phạm; Thách thức các chuẩn mực trong giáo dục; Giáo dục chuẩn bị cho tương lai (để sẵn sàng cho việc làm); Đạo đức trong thế giới kỹ thuật số và thập kỷ AI.  

Diễn giả

David Hoa Khoa Nguyen, JD, PhD

Đại học Indiana Indianapolis, Hoa Kỳ

Daniel Ruelle, MA

Trường Đại học VinUniversity

JungHyun Jasmine RYU, PhD

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Điều phối thảo luận

Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy

Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian tổ chức: Hội thảo sẽ diễn ra vào 08h00 ngày 30/11/2023 (Thứ Năm)

Hình thức tổ chức:

Trực tuyến qua Zoom tại địa chỉ

Link: https://us06web.zoom.us/j/87472382819?pwd=GvpEt7eT0CqXPREJaL7a6BmMCBFlU7.1

Meeting ID: 874 7238 2819

Passcode: IHE2023

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chương trình

Ngày 30 tháng 11 năm 2023
7:30 – 8:15 Đón tiếp đại biểu (trên Zoom)
8:15 – 8:30 Khai mạc
8:30 – 9:30 Báo cáo và thảo luận Diễn giả: David Hoa Khoa Nguyen, Đại học Indiana Indianapolis, Hoa Kỳ
09:30 – 10:30 Báo cáo và thảo luận Diễn giả: Daniel Ruelle, Trường Đại học VinUni, Việt Nam
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
10:45-11:45 Báo cáo và thảo luận Diễn giả: JungHyun Jasmine RYU, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội
11:45-12:00 Tổng kết và Bế mạc

Các cá nhân, các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trong cả nước quan tâm vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo tại form: https://forms.gle/hScxXwKq1AiFZs3R6 trước 16h00 ngày 29/11/2023.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia của các Quý đại biểu quan tâm!

Quý vị có thể theo dõi các hoạt động sắp tới của Ban Điều hành Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (UniHub) tại

Website: https://unihub.vnu.edu.vn/    

Fanpage: https://www.facebook.com/unihub.vnu    

============================================================================================

The International Conference on "INNOVATION IN HIGHER EDUCATION 2023: Embracing positive disruption in education" by VNU’s Vocational and Higher Education Quality Hub

VNU’s Vocational and Higher Education Quality Hub cordially invite you to participate into the International Conference on "INNOVATION IN HIGHER EDUCATION 2023: Embracing positive disruption in education"

This event is a part of the annual series of conferences organized jointly by the Vietnam National University, Hanoi and VinUniversity. It is a gathering of experts in the field of education aimed at promoting the sharing of best practices and collaboration. It provides a platform for generating practical initiatives and action plans to contribute to the advancement of teaching and learning innovation, promote equity in education, lifelong learning, and the development of a learning society.

1. Objectives

- To support and enhance the lifelong learning capabilities of educators and teachers participating in the conference.

- To foster collaboration in educational support for learners.

- To facilitate discussions on specialized topics in innovation and higher education, including Technological disruption, Pedagogical disruption, Challenges the norms, Future-proffing education (for employment readiness), Ethics in the digital world and AI decade.

 2. Date and time

08AM, 30th November 2023

3. Format and language

- Format

Online via Zoom application at

Link: https://us06web.zoom.us/j/87472382819?pwd=GvpEt7eT0CqXPREJaL7a6BmMCBFlU7.1

Meeting ID: 874 7238 2819

Passcode: IHE2023

- Language

English

4. Speakers and Coordinator

- Speakers:

David Hoa Khoa Nguyen, JD, PhD

Assistant Professor

Urban Education Leadership & Policy Studies

Indiana University School of Education

Indiana University Indianapolis

Daniel Ruelle, MA

Director Teaching and Learning Excellence Center;

Senior Lecturer College of Arts & Sciences

VinUniversity

JungHyun Jasmine RYU, PhD

JICA Expert / Lecturer of Master’s Program in Global Leadership;

JICA/ Vietnam Japan University, VNU-Hanoi

- Host:

Nghiem Xuan Huy, PhD

Director of the VNU Institute for Education Quality Assurance.

5. Agenda

Ngày 30 tháng 11 năm 2023
7:30 - 8:00 Registration (via Zoom)
8:15 - 8:30 Opening
8:30 - 9:30 Speech and discussion David Hoa Khoa Nguyen, JD, PhD Assistant Professor Urban Education Leadership & Policy Studies Indiana University School of Education Indiana University Indianapolis
09:30 - 10:30 Speech and discussion Daniel Ruelle, MA Director Teaching and Learning Excellence Center; Senior Lecturer College of Arts & Sciences VinUniversity
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45-11:45 Speech and discussion JungHyun Jasmine RYU, PhD JICA Expert / Lecturer of Master’s Program in Global Leadership; JICA/ Vietnam Japan University, VNU-Hanoi
11:45-12:00 Closing

Interested individuals, higher education institutions please register to participate the Conference at the form: https://forms.gle/hScxXwKq1AiFZs3R6 before 4:00 p.m. on November 29, 2023.

The organizing committee respectfully announces and looks forward to welcome participants at the Conference!

Upcoming activities of the VNU’s Vocational and Higher Education Quality Hub (UniHub) are updated at channels:

Website: https://unihub.vnu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/unihub.vnu

Zalo: https://zalo.me/g/fuzgbe936

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCn0CeQWetpd4lh-y

 

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415055