Viện ĐBCLGD - Đánh giá chất lượng đồng cấp CTĐT ngành Báo chí


"

Lễ khai mạc chương trình đánh giá có sự tham dự của PGS.TS Trần Thị Minh Hòa (Phó Hiệu trưởng Nhà trường), PGS.TS Đặng Thị Thu Hương (Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông) cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan, tập thể các bộ giảng viên của Khoa Báo chí và Truyền thông.

Từ tháng 4/2017, Khoa Báo chí và Truyền thông đã xây dựng Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Báo chí và chuẩn bị các điều kiện để tham gia khảo sát trong dịp này.

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc và nhấn mạnh: “Đích đến của việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là việc chúng ta nhận diện được các điểm mạnh và các điểm còn hạn chế, để tìm ra được các giải pháp phù hợp cho quá trình phát triển của mỗi đơn vị nói riêng và toàn Trường nói chung”.

""

PGS.TS Trần Thị Minh Hòa phát biểu khai mạc

Theo ý kiến của TS. Nghiêm Xuân Huy, thì vai trò và trách nhiệm của Đoàn chuyên gia là đồng hành cùng Khoa Báo chí và Truyền thông trong việc nhận diện các vấn đề theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Các bên làm việc trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm cao.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương (Trưởng Khoa Báo chí và Truyền thông) trình bày Báo cáo tóm tắt về CTĐT cử nhân ngành Báo chí. Khoa BC&TT được thành lập từ năm 1990, là một trong hai cơ sở đào tạo và nghiên cứu BCTT lớn nhất tại VN, đào tạo 3 bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Đặc biệt, đây là đơn vị cấp Khoa duy nhất đào tạo cả hai ngành: Báo chí và Quan hệ công chúng và có 3 chương trình đạo tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng và liên kết quốc tế. Báo cáo còn trình bày về cách thức mà Khoa  đã thực hiện để xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT, cách thức triển khai hoạt động đào tạo với triết lý “lấy sinh viên là trung tâm” và nêu các điểm mạnh và hạn chế được nhận diện từ phía Khoa.

""

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương giới thiệu về Khoa Báo chí và Truyền thông

Tiếp đó, đoàn chuyên gia đã tiến hành các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các phòng ban chức năng và trung tâm, phỏng vấn Ban Chủ nhiệm Khoa và các trưởng bộ môn, phỏng vấn giảng viên, các bộ phận hỗ trợ sinh viên, phỏng vấn sinh viên, cựu sinh viên, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ đào tạo… 

VNU-USSH-INFEQA

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418869