Viện ĐBCLGD - Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng là các hoạt động then chốt của cơ sở giáo dục đại học


"

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cùng Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận đồng chủ trị phiên họp.

Cùng chủ trì có các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hồng Sơn và Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Nghiên Xuân Huy.

Tham gia phiên họp có các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ĐHQGHN.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhận định,  trong bối cảnh giáo dục đại học có nhiều cạnh tranh hiện nay, hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng sẽ góp phần gia tăng uy tín quốc tế của đại học, hỗ trợ tốt cho công tác quản trị đại học và công tác quản lý khác. Ông mong rằng hội đồng tiếp tục có những tư vấn, tham mưu hiệu quả, thiết thực hơn nữa cho lãnh đạo ĐHQGHN trong thời gian tới.

Trong báo cáo đề dẫn tại phiên họp, đại diện lãnh đạo của cơ quan thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN -  Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy đã đưa ra các chỉ số so sánh các tiêu chí đảm bảo chất lượng của AUN-QA, QS stars và QS ranking; nêu lên chỉ số hiện tại của VNU và một số đề xuất đầu tư phát triển các chỉ số ưu tiên,...

Theo ông Huy, thực hiện đúng các yêu cầu về đảm bảo chất lượng giáo dục của AUN-QA sẽ giúp gia tăng các chỉ số xếp hạng và gắn sao. AUN-QA là bộ công cụ đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, bao phủ toàn bộ các mảng hoạt động của trường đại học, gồm 111 tiêu chí trong 25 tiêu chuẩn. AUN-QA đánh giá chất lượng dựa trên nguyên lý (principle-based), trong khi đó QS ranking & QS Star là các khung đánh giá dựa trên các chỉ số, nguyên tắc (rule-based). Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy cho rằng, mối liên hệ trực tiếp giữa 3 hệ thống là phần đánh giá kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (do AUN-QA đánh giá toàn bộ các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quá trình, QS Star và QS-ranking đánh giá kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục tại một thời điểm cụ thể)...

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã nêu nhiều ý kiến đóng góp cho các hoạt động cụ thể về các tiêu chí mà ĐHQGHN cần ưu tiên đầu tư; lợi ích của việc tham gia các mạng lưới giáo dục đại học quốc tế; xây dựng các chương trình đòa tạo bằng tiếng Anh và thu hút sinh viên quốc tế; phát triển các nguồn lực gắn với thương hiệu, ...

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, trên cơ sở phân tích hiện trạng, các thànhviên Hội đồng sẽ tiếp tục cùng đóng góp thêm ý kiến để tham mưu cho Ban Giám đốc ĐHQGHN về việc đầu tư các chỉ số mang đến hiệu quả cao cho đơn vị và cho cán bộ, giảng viên cùng người học.

* Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác đảm bảo chất lượng năm 2017 ĐHQGHN.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và đề ra kế hoạch năm 2018.

Trong năm qua, ĐHQGHN đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác đảm bảo chấtl ượng: Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Hướng dẫn số 2383/HD-ĐHQGHN);  Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện kiểm định và đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của AUN-QA; 4 chương trình đào tạo tiếp tục kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn của AUN – QA; 03 chương trình đào tạo kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn của bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, tính đến 22/12/2017, 06 CTĐT đã được đánh giá chất lượng đồng cấp,...

Tại phiên giao ban, các đại biểu cũng đã thảo luận về các khuyến nghị  cũng như những đề xuất nhằm cải tiến chất lượng các CTĐT đã được KĐCL theo tiêu chuẩn của AUN-QA,...

 

Tính đến 30/11/2017, ĐHQGHN đã có 22 ngành đào tạo được KĐCL theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA. Trong đó, có 18 CTĐT đã nhận chứng chỉ KĐCL do AUN-QA cấp; 04 ngành đào tạo mới được đánh giá năm 2017 chưa có kết quả chính thức.

- Trong tổng số 18 ngành đào tạo, có 3/18 ngành đào tạo đạt 5 điểm, 3 ngành đào tạo đạt 4 điểm, các ngành đào tạo còn lại đạt từ 4.3 đến 4.9 điểm.

- Đến 21/12/2017, có 17/18 ngành đào tạo nộp báo cáo kết quả cải tiến chất lượng theo các khuyến nghị của AUN-QA; Riêng CTĐT ngành Ngôn ngữ học (nhiệm vụ chiến lược) của Trường ĐHKHXH&NV đã dừng đào tạo và chuyển sang đào tạo hệ chuẩn.

VNU MediaINFEQA

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415056