Viện ĐBCLGD - Danh sách hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội

"

1.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Chủ tịch

2.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch thường trực

3.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

4.

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện ĐBCLGD

Phó Chủ tịch

5.

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD

Thư ký

6.

TS. Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng ĐHQGHN

Ủy viên

7.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo

Ủy viên

8.

TS. Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính

Ủy viên

9.

PGS. TS. Lê Quân, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

Ủy viên

10.

PGS.TS. Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV

Ủy viên

11.

PGS.TS. Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ

Ủy viên

12.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

Ủy viên

13.

TS. Đinh Văn Toàn, Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế

Ủy viên

14.

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV

Ủy viên

15.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

16.

GS.TS. Nguyễn Hoà, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên

17.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

Ủy viên

18.

PGS.TS. Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

Ủy viên

19.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

Ủy viên

20.

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện

Ủy viên

21.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT

Ủy viên

22.

PGS.TS. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

Ủy viên

23.

TS. Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

Ủy viên

24.

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam

Ủy viên

Danh sách gồm 24 thành viên./.

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
420244