Viện ĐBCLGD - Phiên họp thứ 2 Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN

"

Tham dự phiên họp có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận, các Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Quý Thanh cùng toàn bộ các thành viên trong hội đồng ĐBCLGD của ĐHQGHN.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cảm ơn và đánh giá cao những tâm huyết và cống hiến của Chủ tịch hội đồng ĐBCLGD Mai Trọng Nhuận và các thành viên của Hội đồng, đã và đang tư vấn cho Ban giám đốc về các hoạt động trong công tác ĐBCLGD ở ĐHQGHN, cũng như những đóng góp tạo ra sự lan tỏa của các hoạt động này đối với hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đề nghị Hội đồng tiếp tục tư vấn cho Ban Giám đốc về những vấn đề liên quan tới công tác ĐBCL giáo dục trong ĐHQGHN, tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo theo hướng tăng cường tính chủ động của các đơn vị, tập trung đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng chương trình; Đổi mới công tác tuyển sinh cần được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng, phương thức tổ chức phải phù hợp với toàn ngành giáo dục, các bước đi cần theo một lộ trình chắc chắn, thực hiện thí điểm một cách khoa học, tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình mới; Tư vấn để Giám đốc tiếp tục đề xuất với Bộ Giáo dục và đào tạo nghiên cứu áp dụng rộng rãi bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo theo mô hình ĐBCL của AUN, tiến tới thực hiện kiểm định chất lượng toàn bộ các chương trình đào tạo trong cả nước. Giám đốc cũng chỉ đạo, công tác đảm bảo chất lượng ở ĐHQGHN phải mang tầm chiến lược, làm định hướng cho các kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Quý Thanh – Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN, thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục đã trình bày báo cáo công tác ĐBCLGD học kì I năm học 2013 – 2014. Theo đó, ĐHQGHN nói chung và các đơn vị thành viên, trực thuộc nói riêng đã được triển khai theo kế hoạch đặt ra. Báo cáo nêu rõ có một số nhiệm vụ cần được quan tâm chú trọng hơn nữa về chất lượng và tiến độ, như việc xây dựng báo cáo tự đánh giá, các báo cáo thống kê liên quan đến công tác ĐBCLGD.

Trong học kì 2, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN và tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị trong công tác ĐBCL, Hội đồng ĐBCLGD dự kiến tiến hành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:Thực hiện KĐCL theo tiêu chuẩn của AUN cho chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học Máy tính của Trường ĐHCN và chương trình đào tạo cử nhân thuộc NVCL ngành Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH KT vào tháng 5/2014; Tổ chức chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Hoàn thiện Đề án tổng thể về ĐBCLGD theo mô hình ĐBCL của AUN.

Trong khuôn khổ của phiên họp, các đại biểu tham dự phiên họp thảo luận và thông qua việc thẩm định báo cáo đánh giá ngoài để KĐCL chu kì 2 đối với 3 trường ĐHKHTN, Trường ĐHCN và Trường ĐHGD; thông qua việc thẩm định báo cáo đánh giá ngoài để KĐCL chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Đức của Trường ĐHNN; Đánh giá giữa chu kì KĐCL đối với chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng ngành Vật lí và chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế của Trường ĐHKT.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch hội đồng Mai Trọng Nhuận đã nhấn mạnh, các đại biểu thống nhất cao về các kết quả đạt được theo kế hoạch nhiệm vụ học kì I, tuy nhiên trong Báo cáo sơ kết cần phải bổ sung các thông tin về các hoạt động ĐBCL tại các đơn vị trong ĐHQGHN, đồng thời bổ sung thêm các giải pháp phù hợp để triển khai công tác ĐBCL trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, Chủ tịch hội đồng nhấn mạnh trong thời gian tới cần có sự chuyển đổi về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng theo hướng chú trọng nhiều hơn nữa đến nhiệm vụ và vai trò tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề để thực hiện ĐBCLGD, tập trung vào các giải pháp nâng cao và cải thiện chất lượng, quan tâm đến công tác hậu kiểm định và đưa văn hóa chất lượng đi vào cuộc sống một cách đầy đủ và cụ thể hơn.

""

""

""

""

""

Nguồn tin: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N15412/Phien-hop-thu-2-Hoi-dong-dam-bao-chat-luong-dHQGHN-.htm

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418839