Viện ĐBCLGD - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn chất lượng AUN-QA


"

""

Các chuyên gia của AUN-QA phát biểu tại phiên bế mạc kiểm định

Như vậy, Trường ĐHKHTN là trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện kiểm định và đạt chuẩn chất lượng AUN-QA.

Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 20/01/2017, Trường đã tiến hành đánh giá chất lượng cấp trường theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Trường ĐHKHTN là trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn này.

Trong giai đoạn 2012 - 2015, Trường ĐHKHTN đã có 6 chương trình đào tạo được AUN kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Đó là chương trình đào tạo cử nhân ngành Hóa học, ngành Sinh học, ngành Toán học, ngành Vật lý, ngành Địa chất và ngành Khoa học Môi trường. Trong đó, chương trình ngành Hóa học và ngành Địa chất được 5.0 điểm, là những chương trình đào tạo có điểm đánh giá cao thứ hai ở khu vực Đông Nam Á.

Trong tuần này, từ ngày 21 đến ngày 23/11/2017, Trường tiếp tục đón đoàn đánh giá của AUN tới kiểm định chất lượng cho Chương trình đào tạo cử nhân của 02 ngành: Địa lý tự nhiên và Khí tượng học.

Với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network, viết tắt là AUN) đã được thành lập. Bao gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí của bộ tiêu chuẩn, chuẩn kiểm định chất lượng AUN đang là cái đích mà nhiều trường đại học tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới.

Việc kiểm định nhằm củng cố toàn diện chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ và đánh giá hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ.

 

18 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA ĐHQGHN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG BỞI AUN - QA

(Tính đến hết tháng 10/2017)

1.   Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghệ),

2.   Chương trình đào tạo cử nhân thuộc Nhiệm vụ chiến lược ngành Điện tử giễn thông (Trường ĐH Công nghệ),

3.   Chương trình đào tạo cử nhân thuộc Nhiệm vụ chiến lược ngành Công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghệ),

4.   Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại nay là ngành Kinh tế quốc tế (Trường ĐH Kinh tế),

5.   Chương trình đào tạo cử nhân thuộc Nhiệm vụ chiến lược ngành Quản trị Kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế),

6.   Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành tiếng Anh hệ Sư phạm (Trường ĐH Ngoại ngữ),

7.   Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ),

8.   Chương trình đào tạo thạc sĩ lí luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh (Trường ĐH Ngoại ngữ),

9.   Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ học (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn),

10. Chương trình đào tạo cử nhân Đông phương học (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn),

11. Chương trình đào tạo cử nhân Triết học (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn),

12. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Vật lý (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên),

13. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Hóa học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên),

14. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Toán học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

15. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sinh học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

16. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Địa chất học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên),

17. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học môi trường (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên),

18. Chương trình đào tạo cử nhân Luật học (Khoa Luật).

VNU Media-INFEQA

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418806