Viện ĐBCLGD - Bế mạc Hội nghị Giám đốc các đại học AUN lần thứ 9: Cùng góp sức tạo sự thịnh vượng chung của khu vực


"

Thay mặt Ban điều hành AUN, Tổng Giám đốc điều hành AUN Choltis Dhirathiti đã giới thiệu trước Hội nghị kế hoạch chiến lược phát triển AUN giai đoạn 2017 – 2021.

""

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu bế mạc hội nghị

Thành lập từ năm 1995, đến nay, AUN đã phát triển trở thành một tổ chức có uy tín với sự tham gia của 30 đại học từ 10 quốc gia trong khu vực. Tổng Giám đốc điều hành AUN cho rằng, thế mạnh của Mạng lưới đó là sự đoàn kết, hợp tác, từ đó cùng tạo ra những sản phẩm đào tạo, nghiên cứu chung phục vụ lợi ích của các thành viên và sự phát triển khu vực. Tuy sự đa dạng giữa các đại học trong AUN có thể tạo ra những điểm hạn chế và còn có khoảng cách giữa một số trường đại học thành viên nhưng nhìn chung AUN đang ngày càng khẳng định vai trò và vị thế trong việc thúc đẩy, phát triển hợp tác giáo dục đại học thông qua các hoạt động phong phú và thiết thực, góp phần xây dựng một cộng đồng giáo dục chất lượng cao ở khu vực Đông Nam Á.

Các đại biểu tham dự Hội nghị nghe và thảo luận chi tiết các lĩnh vực cộng tác trọng tâm của AUN giai đoạn tới, đó là: Phát triển chương trình giảng dạy và cách tiếp cận học tập sáng tạo; hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn chung của AUN (AUN-QA); tăng cường kỹ năng cho sinh viên: mọi hoạt động cho sinh viên cần được xây dựng với mục đích học tập rõ ràng và lợi ích học thuật cụ thể; hợp tác trong nghiên cứu, đặc biệt các lĩnh vực thế mạnh và đáp ứng nhu cầu khu vực; thúc đẩy diễn đàn giao lưu giữa các đại học để trao đổi kinh nghiệm, tri thức và mở ra cơ hội hợp tác mới.

Thảo luận tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức bày tỏ nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm của AUN giai đoạn 2017 – 2021 và đề nghị AUN nên đẩy mạnh hơn các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa các thành viên. Cụ thể, Phó Giám đốc ĐHQGHN cho rằng nên gắn kết đào tạo với nghiên cứu thông qua các chương trình đào tạo tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học - công nghệ cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, Phó Giám đốc cũng đề nghị AUN nên xây dựng thêm các khóa học hè và tổ chức nhiều cuộc thi cho sinh viên.

""

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức thảo luận tại hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn trân trọng tới các thành viên Ban điều hành, lãnh đạo các trường đại học AUN và Ban Thư ký AUN vì sự hợp tác, hỗ trợ ĐHQGHN trong tổ chức sự kiện Cuộc họp Ban điều hành AUN lần thứ 33 và Hội nghị Giám đốc các đại học AUN lần thứ 9.

Tổng kết lại một số hoạt động nổi bật trong Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết, Hội nghị đã bàn về các vấn đề quan trọng như sửa đổi Hiến chương AUN để phù hợp với những định hướng tương lai của ASEAN trước khi trình các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN phê duyệt; kế hoạch mở rộng mạng lưới, mở rộng thành viên ASEAN + 3; Diễn đàn “Tăng trưởng kinh tế và vấn đề tuyển dụng: Những thách thức trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của AUN”; kế hoạch chiến lược phát triển AUN giai đoạn 2017 – 2021...

Các đại biểu đã tham gia tích cực và có những đóng góp ý kiến quý báu thể hiện quyết tâm và mong muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động và sự hợp tác giữa các thành viên của Mạng lưới.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng cam kết, ĐHQGHN sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và hoạch định chiến lược và các hoạt động khác của nhằm góp phần xây dựng mạng lưới ngày càng phát triển bền vững, chất lượng cao.

""

""

""

""

""

VNU-Media

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415045