Viện ĐBCLGD - Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V: thảo luận về đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao


"

Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Hà Nội, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; các Phó Giám đốc ĐHQGHN; lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban của Đảng ủy ĐHQGHN; Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng, Trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN, cùng các đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN và Thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN.

""

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2017 của Đảng bộ ĐHQGHN. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, trong quý II/2017, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ ĐHQGHN về cơ bản đã đượchoàn thành.

Trong quí II năm 2017, toàn Đảng bộ ĐHQGHN đã kết nạp 54 đồng chí đảng viên, trong đó có 24 là sinh viên; làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 28 đồng chí, trong đó có 16 tân đảng viên chính thức là sinh viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã cho chủ trương về một số vấn đề quan trọng: phương án đầu tư xây dựng Bệnh viện ĐHQGHN giai đoạn I, 100 giường bệnh nội trú; xây dựng Đề án thành lập Văn phòng hợp tác ĐHQGHN – Đại học Arizona; đã ra Quyết định giải thể một số chi bộ và thành lập, đổi tên một số chi bộ cho phù hợp với thực tế của việc tái cấu trúc một số đơn vị trong ĐHQGHN.

Quí vừa qua, Đảng ủy ĐHQGHN đã chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như: lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc ĐHQGHN, lễ kí kết văn bản hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đảng ủy đã chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Trường ĐH Luật trên cơ sở nâng cấp Khoa Luật thuộc ĐHQGHN theo ý kiến của các bộ, ngành liên quan của Trung ương và UBND thành phố Hà Nội; chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của 2 Viện mới thành lập; Ban hành qui định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN,…

Các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHNđã tổ chức kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thành công kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017; chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 10 các Trường THPT thuộc các trường đại học thành viên,…

Đảng ủy đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó việc khánh thành Tòa nhà Ươm tạo tài năng và Hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm Văn phòng giám định công nghệ VNU - TLO và Văn phòng chuyển giao công nghệ VNU – TTO, là những văn phòng đầu tiên của Việt Nam chuyên trách hoạt động trong lĩnh vực giám định, cấp phép công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Trong quí III năm 2017, Đảng ủy ĐHQGHN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm bao gồm: tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐHQGHN theo ý kiến của các bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng chính phỉ xem xét, quyết định; Triển khai xây dựng Đề án phát triển cơ cấu tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN theo mô hình đại học 4.0; Xây dựng Đề án phát triển các chuyên gia đầu ngành ở ĐHQGHN; Thực hiện công tác xét tuyển đại học; tổ chức kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Triển khai các Đề án “Thí điểm đào tạo theo mô hình tiến sĩ mới tại ĐHQGHN”; “Đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế, xã hội 3 vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) và các vùng kinh tế trọng điểm”; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của ĐHQGHN đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kết, hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 và triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, …

Cũng trong quí III, Đảng ủy ĐHQGHN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân ngày thương binh liệt sĩ và các ngày lễ lớn của đất nước; Cho chủ trương về những vấn đề quan trọng của ĐHQGHN….

""

Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận về nhiệm trọng tâm năm học 2017 - 2018 của ĐHQGHN; Dự thảo Đề án thí điểm đào tạo tiến sĩ theo mô hình mới tại ĐHQGHN; Dự thảo đề án “Thí điểm thu hút nhà khoa học trình độ cao là Việt kiều, người Việt Nam ở nước ngoài và các du học sinh tại ĐHQGHN và ĐHQG TP. Hồ chí Minh”.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và biểu quyết với sự đồng thuận 100% về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc xây dựng 2 Đề án “Thí điểm đào tạo tiến sĩ theo mô hình mới tại ĐHQGHN” và dự thảo đề án “Thí điểm thu hút nhà khoa học trình độ cao là Việt kiều, người Việt Nam ở nước ngoài và các du học sinh tại ĐHQGHN và ĐHQG TP. Hồ chí Minh” là cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

Đề án nhằm đạt đến sự thay đổi trong đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN, trong đó có một trong các sản phẩm của Đề án là Qui chế truyển sinh và đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN. Công tác quản trị đại học cần nhận ra sự cấp thiết của việc cải cách hành chính liên quan đến hiệu quả của việc đổi mới quá trình đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN.

Nhằm tranh thủ các nguồn lực và trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách chung của Chính phủ trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo xây dựng đề án thí điểm thu hút nhà khoa học trình độ cao là người Việt Nam ở nước ngoài và các du học sinh tại ĐHQGHN và ĐHQG TP. Hồ chí Minh là phù hợp và cần thiết.

Các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017 - 2018 được Đảng ủy ĐHQGHN xác định liên quan đến bối cảnh của việc tự chủ đại học và cạnh tranh ngày càng tăng; ngân sách nhà nước cho các đại học công lập giảm; việc quốc tế hóa, liên thông, liên kết mạnh mẽ; công nghiệp 4.0 và quốc gia khởi nghiệp.

Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn cho rằng việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu là cần thiết, tạo nền tảng cho việc đổi mới và phát triển quản trị đại học đáp ứng yêu cầu của thời kì mới.

""

Trong năm học tới, ĐHQGHN hướng tới Đổi mới và phát triển quản trị đại học đáp ứng yêu cầu và tình hình mới; Tăng cường liên thông về tổ chức quản lí đào tạo, đẩy mạnh triển khai đào tạo tín chỉ, phát triển các chương trình chất lượng cao tự chủ về tài chính; xây dựng giải pháp thu hút sinh viên theo học các chương trình đào tạo đại học, sau đại học; Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án khoa học công nghệ trọng điểm, mũi nhọn; đổi mới phương thức sử dụng nguồn đầu tư cho khoa học và công nghệ, hướng tới sản phẩm chất lượng cao; Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội và vốn vay các tổ chức quốc tế để thực hiện Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Đổi mới công tác sinh viên, hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên; Thay đổi phương thức giao dự án, giao nhiệm vụ và phân bổ ngân sách.

VNU MEDIA

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418807