Viện ĐBCLGD - Phiên họp IX Hội đồng Kiểm Định Chất Lượng Đại học Quốc gia Hà Nội


 

Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2010 tại phòng họp 203 nhà Điều hành ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp lần thứ IX của Hội đồng KĐCL ĐHQGHN.
Tham dự phiên họp có GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN. 
Nội dung chủ yếu của phiên họp lần này là thẩm định các báo cáo tự đánh giá đơn vị giữa kỳ của Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân KHTN ngành Vật lý của Trường ĐH KHTN. Tất cả các báo cáo đều được Hội đồng thông qua với đề nghị sửa chữa để tiến hành đánh giá ngoài.
Trong phiên họp IX, các thành viên Hội đồng còn thảo luận về các phương án quy điểm cho các cấp độ KĐCL, báo cáo tổng kết công tác KĐCL năm học 2009 – 2010 và thông qua kế hoạch công tác KĐCL năm học 2010 – 2011. 
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng KĐCL ĐHQGHN, công tác ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN năm học 2009 – 2010 đã có những thành tích đáng kể. Đặc biệt là việc triển khai KĐCL chương trình Công nghệ thông tin của Trường ĐHCN, ĐHQGHN theo tiêu chuẩn của AUN, triển khai KĐCL 4 chương trình đào tạo (CLC và KHTN) theo tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo của ĐHQGHN. Chương trình Công nghệ thông tin là chương trình đầu tiên ở Việt Nam được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này góp phần khẳng định vị thế đi đầu của ĐHQGHN trong cả nước về công tác KĐCL giáo dục đại học. 
Năm học 2010 – 2011, ĐHQGHN tiếp tục phát huy những thế mạnh đã đạt được trong công tác KĐCL để triển khai các kế hoạch hoạt động tiếp theo. Trong năm học này Trường ĐH KT, ĐHQGHN đã đăng ký được KĐCL chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Kinh tế đối ngoại theo bộ tiêu chuẩn của AUN. 

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418882