Viện ĐBCLGD - Tin chung


Tin tức chung

"

""

Bí thư Chi Bộ, Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự phiên họp có Phó Viện trưởng Trần Thị Hoài, Phó Viện trưởng Bùi Vũ Anh cùng lãnh đạo các Phòng, các cán bộ Viện và các thành viên Hội đồng.

Tại phiên họp, Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy ghi nhận và bày tỏ sự cảm ơn sự nhiệt thành của các thành viên Hội đồng Khoa học Viện nhiệm kì 2017 – 2022 đối với Viện.

Trong khuôn khổ của phiên họp, Phó Viện trưởng Trần Thị Hoài đã công bố Quyết định số 82/QĐ-ĐBCL ngày 03/10/2017 của Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022. Phó Viện trưởng Bùi Vũ Anh trình bày Dự thảo Chiến lược phát triển Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Phát biểu tại phiên họp, Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động tư vấn của Hội đồng Khoa học. Viện trưởng nhấn mạnh các triết lý giáo dục, triết lý đào tạo, ý tưởng quản trị đại học hiện đại được Ban Giám đốc kỳ vọng sẽ được thực hiện từng bước thông qua đóng góp trực tiếp, gián tiếp của Hội đồng Khoa học.

Tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định vai trò của Viện không chỉ trong phạm vi ĐHQGHN, mà còn đại diện cho ĐHQGHN trong nước và quốc tế, đại diện cho Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Nhiệm vụ chính của Viện là thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, trước là để tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN, và các cấp, các ngành, sau là để chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các cơ sở đào tạo trong nước. Hội đồng cũng nhấn mạnh mục tiêu, sứ mạng của Viện cần xác định phạm vi hoạt động rộng lớn, từ đó có chiến lược phát triển phù hợp và xứng tầm.

Kết luận tại phiên họp, Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên Hội đồng, khẳng định vị trí và vai trò của Viện trong ĐHQGHN, trong nước và quốc tế. Tầm nhìn của Viện cần thể hiện được vai trò của Viện đối với ĐHQGHN, đối với giáo dục Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, sức ảnh hưởng của Viện cùng với quá trình phát triển sẽ tiếp tục được mở rộng ra trong chuyển giao công nghệ, hợp tác, trao đổi chuyên môn, tập huấn,... tiếp tục khẳng định uy tín đã được lãnh đạo Viện qua các thời kỳ khẳng định từ trước đến nay. Các chỉ số, chỉ tiêu phát triển sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn với mô hình một Viện nghiên cứu, thể hiện đến năm 2030 có bước đột phá, không chỉ đơn thuần nhân lên về mặt số học, phù hợp mục tiêu, định hướng phát triển trước khi Chiến lược được ban hành.

Một số hình ảnh khác tại đại hội.

""

""

""

""

""

""

VNU-INFEQA

"

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
301599