Viện ĐBCLGD - VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÓ 01 NHÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ


Ngày 06/11/2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Đây là kết quả xét tại phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, đã diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11/2023. Theo danh sách này cả nước có tổng cộng 589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

 

ĐHQGHN đã có thêm 34 ứng viên được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN có 01 ứng viên được công nhận danh hiệu phó giáo sư năm 2023: Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phó giáo sư ngành Giáo dục học.

 

huy

 

Xin chúc mừng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - ĐHQGHN, chúc mừng thầy Nghiêm Xuân Huy.

Các tin tức liên quan:

  1. Danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2023

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-ung-vien-chuc-danh-gs-pgs-nam-2023-xet-tai-phien-hop-lan-thu-xii-cua-hdgsnn-nhiem-ky-2018-2023-ngay-4-5-11-2023_764/

  1. Danh sách 34 nhà giáo của ĐHQGHN được công nhận đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư năm 2023

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N34007/Nam-2023,-dHQGHN-co-them-34-nha-giao-duoc-cong-nhan-dat-chuan-chuc-danh-giao-su-va-pho-giao-su.htm

VNU-INFEQA Media

 

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
415078