Viện ĐBCLGD - Hội nghị giao ban công tác đảm bảo chất lượng phiên thứ XII


 

Tham dự hội nghị giao ban có đại diện lãnh đạo một số ban chức năng cùng toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN.

Hội nghị tập trung vào 3 nội dung chính gồm: sơ kết, tổng kết các chỉ tiêu kế hoạch ĐBCL, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng tại các đơn vị, các giải pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Thực hiện đánh giá, phân tầng các chương trình đào tạo để đẩy mạnh kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo phục vụ phần tầng từ đó phát triển các chương trình đào tạo thu học phí theo chất lượng cao; Thảo luận, đề xuất các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm công tác đảm bảo chất lượng năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, ĐHQGHN đã xây dựng và hoàn thiện 4 văn bản quản lý, điều hành quan trọng về công tác đảm bảo chất lượng, gồm: Quy định về ĐBCL giáo dục trong ĐHQGHN; Hướng dẫn Đánh giá chất lượng và KĐCL trong ĐHQGHN; Hướng dẫn Đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan; Hướng dẫn So chuẩn chất lượng giáo dục.

Cũng trong thời gian qua, các đơn vị thuộc ĐHQGHN đã củng cố và phát triển hoạt động của các trung tâm/ bộ phận đảm bảo chất lượng, bồi dưỡng năng lực, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng; 5 trường thành viên hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn KĐCLGD của Việt Nam; trường ĐHKHTN và trường ĐHKHXH&NV hoàn thành 3 báo cáo tự đánh giá theo chuẩn AUN để chuẩn bị gửi cho Ban Thư ký AUN. Tổ chức thực hiện đánh giá ngoài đồng cấp 5 chương trình đào tạo. 6 trường đại học và Khoa Luật đã thực hiện và báo cáo kết quả về các hoạt động cải tiến chất lượng hậu kiểm định ở cấp độ đơn vị đào tạo. Các hoạt động cải tiến chất lượng hậu kiểm định đều có minh chứng rõ ràng và có sự so sánh với giai đoạn trước kiểm định, đánh giá.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thảo luận về việc triển khai và sử dụng ý kiến phản hồi của các bên liên quan như phản hồi của người học về giảng dạy học phần, về hoạt động hỗ trợ người học, về hoạt động hỗ trợ đào tạo và NCKH của Trung tâm Thông tin – Thư viện; các hoạt động liên quan đến xếp hạng QS,…

Kết luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho rằng, hội nghị giao ban là dịp để các đơn vị cùng rà soát lại những việc đã làm được trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng trong đó có kiểm định chất lượng – một trong những hoạt động quan trọng nhất của công tác đào tạo,

Công tác đảm bảo chất lượng nói chung và hoạt động kiểm định chất lượng nói riêng là hoạt động có tính phổ biến của hệ thống giáo dục đại học thế giới, khu vực và Việt Nam. Việc xây dựng các công cụ khảo sát ý kiến phản hồi phục vụ công tác kiểm định là việc làm cần thiết, song cần lưu ý thiết kế phiếu hỏi, chọn đối tượng lấy ý kiến, khâu triển khai để thu nhận được những ý kiến phản ảnh xác thực.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, công tác trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2015 là:  tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng đã đề ra, có tính đến những yêu tố phát sinh để điều chỉnh cho phù hợp. Trong bối cảnh có nhiều biến động nhân sự về ĐBCL, việc tổ chức một số khóa bồi dưỡng, tập huấn là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công việc.

Trong năm 2016 cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo theo AUN, cũng như chuẩn quốc gia. Tăng cường các hoạt động mang tính nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng. Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện các lĩnh vực chưa đạt chuẩn, tiếp tục thực hiện các nội dung hậu kiểm định. Đặc biệt, cần quan tâm đến vấn đề quản lý chất chất lượng của các chương trình đào tạo sau đại học nhìn từ góc độ của công tác ĐBCL. Cần có những khảo sát học viên cao học, nghiên cứu sinh đa và đang học để có những giải pháp điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục bố trí nguồn lực để thực hiện các kế hoạch về đảm bảo chất lượng đã đề ra.

(Nguồn theo https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2595/N18136/Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-dam-bao-chat-luong-phien-thu-XII.htm)

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
420266