Viện ĐBCLGD - Kết thúc đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ chương trình đào tạo kỹ sư ngành Cơ học kỹ thuật và cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật


"

Tham gia buổi làm việc có PGS. TS Nguyễn Quý Thanh – Viện Trưởng Viện Đảm bảo chất lượng cùng các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Về phía trường có PGS. TS. Nguyễn Việt Hà - Hiệu trưởng Nhà trường, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy- Phó hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo, cán bộ ở phòng/ban chức năng và khoa CHKT&TĐH, khoa VLKT&CNNN.
""
Tại Trường Đại học Công nghệ, Đoàn Đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ đã tiến hành điều tra, khảo sát, thẩm định minh chứng. Đoàn làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, phỏng vấn về công tác Cán bộ, Ban chủ nhiệm khoa về cơ sở vật chất, công tác Đào tạo. Đoàn đánh giá cũng đã có buổi gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa CHKT&TĐH, khoa VLKT&CNNN, các giảng viên, sinh viên…gặp gỡ và phỏng vấn các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực là sản phẩm đào tạo của Nhà trường, các cựu sinh viên…
""
 
Đoàn đánh giá đã hoàn thành công tác đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ của trường Đại học Công nghệ. Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và cung cấp các tài liệu, minh chứng, nhân sự liên quan, để Đoàn đánh giá thực hiện công tác đánh giá thuận lợi và có hiệu quả nhất.
Thay mặt ban chỉ đạo công tác đánh giá chất lượng, PGS.TS.Nguyễn Quý Thanh đã gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác chặt chẽ và nhiệt tình của lãnh đạo trường, phòng/ban chức năng, các khoa và giảng viên trong lần đánh giá này. Trước đây, ĐHQGHN có chương trình đánh giá ngoài theo chương trình kiểm định chất lượng, nhưng từ 2012 đến nay các các trường đại học không thể tự thực hiện việc kiểm định chất lượng mà cần có trung tâm thực hiện kiểm định chất lượng bên ngoài. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT vẫn khuyến khích các hoạt động đánh giá đồng cấp trên cơ sở đó để khắc phục các điểm còn tồn tại và cải tiến chương trình đào tạo. Vì vậy, ĐHQGHN mong muốn hoạt động đánh giá lần này thực chất, xác thực và Nhà trường sẽ thẳng thắn nhìn vào những yếu tố cần cải tiến và thay đổi để nâng cao chất lượng.
""
 
Đoàn đánh giá đã nhận xét bản báo cáo tự đánh giá của trường được viết đúng quy định và đáp ứng đầy đủ yêu cầu tự đánh giá của ĐHQGHN. Qua quá trình khảo sát, đoàn đánh giá thấy các phòng/ ban chức năng, các khoa và phòng thí nghiệm của trường được trang bị đầy đủ thiết bị để đảm bảo cho công việc của mỗi cán bộ, giảng viên và việc học tập của sinh viên. Ngoài ra, trường có môi trường sư phạm tốt và là niềm tự hào đối với mỗi sinh viên, cựu sinh viên. Tuy nhiên, Nhà trường vẫn còn một số hạn chế về thời lượng thực hành, thời gian nghiên cứu, tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên, đẩy mạnh hoạt động lấy ý kiến phản hồi, hướng nghiệp sinh viên học tập…
""
 
PGS.TS. Nguyễn Việt Hà đã ghi nhận và tiếp thu những đánh giá, ý kiến của đoàn đánh giá về những mặt tồn tại của trường. Đây là những ý kiến tâm huyết được đoàn đưa ra đánh giá sau khi đã tiếp cận một cách toàn diện trong quá trình làm việc, khảo sát và bản báo cáo tự đánh giá. Chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, chính yếu của Nhà trường. Vì vậy, Nhà trường nhận thức được tầm quan trọng về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng. Trong đó, đảm bảo chất lượng là chính yếu. Vì vậy, việc bố trí giảng viên là gốc rễ của vấn đề về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, cơ sở vật chất được bố trí tốt nhất. Nhà trường cố gắng trên góc độ tốt nhất về từng giờ giảng dạy, bài giảng... Phía nhà trường có trách nhiệm xây dựng chương trình tốt nhất dựa trên đóng góp của xã hội và phải có sự chọn lọc, hài hòa giữa bản chất của trường và nhu cầu, thay đổi của xã hội. Nhà trường sẽ tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến và có những kế hoạch cùng với hai khoa để điều chỉnh những vẫn duy trì và đảm bảo chất lượng.
""
""
 
Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu và phải luôn tự đánh giá, kiểm tra để có giải pháp điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, uy tín và giữ vững thương hiệu Đại học Công nghệ - ĐHQGHN trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
420261