Viện ĐBCLGD - Tập huấn ĐGCL chương trình đào tạo ngành Nhân học và ngành Chính trị học.


"

Theo kế hoạch và lộ trình đánh giá chất lượng CTĐT các ngành học đến năm 2020, ngành Nhân học và ngành Chính trị học là 2 trong số 4 CTĐT tiếp tục được triển khai đánh giá đồng cấp trong năm 2017 (cùng với ngành Báo chí và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành). Để chuẩn bị cho hoạt động này, Trường ĐHKHXH&NV đã mời các chuyên gia từ Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục- ĐHQGHN đến tập huấn kỹ năng viết báo cáo Tự đánh giá cho các thầy cô trong Hội đồng Tự đánh giá của các ngành.

""

TS. Nguyễn Thị Thu Hương (Viện Đảm bảo chất lượng, ĐHQGHN) giới thiệu về mô hình ĐBCL CTĐT của AUN-QA

""

Sáng 14/4/2017, ngành Nhân học tập huấn

""

Chiều 14/4/2016, ngành Chính trị học tập huấn

Nội dung tập huấn cụ thể gồm:

- Mô hình ĐBCL CTĐT của AUN-QA và quy trình Tự đánh giá và Đánh giá ngoài CTĐT của AUN-QA.

- Những yêu cầu, quy định đối với báo cáo tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-QA phục vụ Đánh giá chất lượng đồng cấp.

- Giải thích yêu cẩu của các tiêu chuẩn 1-6 trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của AUN.

- Giải thích yêu cầu của các tiêu chuẩn 7-11 trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT cyar AUN.

- Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin, minh chứng theo tiêu chuẩn.

VNU-INFEQA

"

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418795