Viện ĐBCLGD - Thành lập Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đầu tiên của Việt Nam


 

Ngày 05/7/2010 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định đổi tên Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục trực thuộc ĐHQGHN thành Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

Việc đổi tên Trung tâm thành Viện nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục đã được ĐHQGHN xin ý kiến và được sự ủng hộ của các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ.

Theo quyết định, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục là tổ chức khoa học – công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục kế thừa và phát triển cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục tương xứng quy mô về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các viện nghiên cứu trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là Viện nghiên cứu và triển khai chuyên sâu đầu tiên trong cả nước trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục. Việc thành lập Viện ĐBCLGD chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ của ĐHQGHN khẳng định vị trí và vai trò tiên phong trong lĩnh vực này ở Việt Nam, tiến dần ra khu vực và quốc tế.

Cùng ngày, Giám ĐHQGHN cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Phương Nga làm Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh và TS. Hoàng Thị Xuân Hoa làm Phó Viện Trưởng.

Nội dung liên quan

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418835