Viện ĐBCLGD - Tin tức


Tin tức

Tham gia giảng dạy tại các khóa tập huấn là đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng nói chung và kiểm định chất lượng giáo dục đại học nói riêng, đặc biệt đã có kinh nghiệm thực tiễn tổ chức tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của AUN-QA tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 19/4/2019 diễn ra lễ bế mạc khóa Tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA” trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Xây dựng đã diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội

Ngày 17/4/2019, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Xây dựng tổ chức khai mạc khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Bộ Giáo dục & Đào tạo và AUN-QA” tại Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội

Tap huan

Khóa tập huấn về tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và AUN-QA

Năm 2018, uy tín học thuật của ĐHQGHN ngày càng gia tăng khi liên tục có mặt trong các bảng xếp hạng danh tiếng thế giới. Điều này vừa là thành tựu vừa là thách thức cho lãnh đạo ĐHQGHN làm sao dẫn dắt toàn đơn vị giữ vững vị thế và tiếp tục phát triển bền vững. Đây cũng là vấn đề trọng tâm, được Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo làm chủ đề để thảo luận trong cuộc họp Hội đồng đảm bảo chất lượng và giao ban, tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2018 trong ĐHQGHN vào chiều 27/12/2018.