Viện ĐBCLGD - Đảm bảo chất lượng


Tin về Đảm bảo chất lượng

"

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, Giám đốc ĐHQGHN cùng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN và PGS.TS Nguyễn Quý Thanh – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng chủ trì hội nghị.

Trong học kì 1 vừa qua, hầu hết các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Đảm bảo chất lượng đề ra trong kế hoạch đã được thực hiện đúng tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng, đặc biệt đã ban hành 12 văn bản quản lý cấp ĐHQGHN. Cùng với đó, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN và mạng lưới các đơn vị/ bộ phận kiểm định của các đơn vị thành viên ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai về văn hóa chất lượng; thực hiện các nội dung kiểm định chất lượng , đánh giá và xếp hạng đại học, thẩm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng và các đại biểu đã nghe, thảo luận và thẩm định báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Pháp của Trường ĐH Ngoại ngữ; Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành sư phạm tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ; Báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng chu kỳ 2 của Trường ĐH Ngoại ngữ; Báo cáo tự đánh giá giữa chu kì Kiểm định chất lượng của 3 trường đại học đã kiểm định chất lượng năm 2008, gồm: Trường ĐHKHTN, Trường ĐHCN và Trường ĐH Giáo dục.

""

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác Kiểm định chất lượng của ĐHQGHN

Kết luận tại hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận và PGS.TS Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của các hiệu trưởng – thành viên Hội đồng Kiểm định ĐHQGHN về việc thời gian qua, công tác kiểm định chất lượng ở ĐHQGHN đã có bước chuyển biến rõ rệt, văn hóa chất lượng đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi đơn vị thành viên.

Thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục sớm ban hành Cảm nang Kiểm định chất lượng ĐHQGHN; các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm định theo chuẩn quốc tế và khu vực gắn với các chuẩn ngành/chuyên ngành cụ thể; Tăng cường công tác đảm bảo kiểm định chất lượng và phát huy hiệu quả của công tác kiểm định chất lượng.

""

PGS.TS Nguyễn Quý Thanh - Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đề nghị các đơn vị cần quan tâm, tiếp thu và khắc phục theo những nội dung góp ý của thành viên Hội đồng. Đối với các báo cáo tự đánh giá giữa chu kì, Phó Giám đốc thường trực yêu cầu cần cải tiến một số nội dung mang tính kĩ thuật khi xây dựng báo cáo tự đánh giá được rõ nét, xác định được những điểm thay đổi trong quá trình đánh giá. Phó Giám đốc thường trực lưu ý các đơn vị quan tâm đến các cơ sở vật chất dùng chung, nguồn lực dùng chung và các chỉ số khi xây dựng các báo cáo. Thời gian tới, ĐHQGHN sẽ gắn chặt chẽ công tác kế hoạch, công tác đảm bảo chất lượng và công tác tài chính, tạo thuận lợi và điều kiện tốt nhất cho các đơn vị đã kiểm định chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế.

""

""

""

""

""

""

 

Theo nguồn tin: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N12112/Cong-tac-Kiem-dinh-chat-luong-da-tro-thanh-nhu-cau-tu-than-cua-moi-don-vi.htm 

"

"

Phiên họp lần này do Trường ĐH Công nghệ đăng cai tổ chức, với chủ đề “Văn hóa chất lượng: Từ giá trị đến hành động thực tiễn”.

GS.TS Mai Trọng Nhuận cùng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN và PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục và PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình – Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ chủ trì phiên họp.

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã tích cực xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học về công tác đảm bảo chất lượng và quan tâm tới văn hóa chất lượng ở nhiều khía cạnh khác nhau. Giám đốc ĐHQGHN đã biểu dương những sáng kiến của một số đơn vị trong việc chủ động và sáng tạo vận dụng linh hoạt các chuẩn chất lượng quốc tế vào thực tiễn của đơn vị. GS. Mai Trọng Nhuận đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin và các đơn vị trong việc nỗ lực xây dựng tài nguyên số của ĐHQGHN, góp phần vào việc tăng hạng của ĐHQGHN trong xếp hạng các trường đại học. Việc tổ chức đào tạo tập trung ngoại ngữ cho sinh viên năm thứ nhất nhiệm vụ chiến lược là một bước quan trọng tạo đột phá trong việc tạo dựng văn hóa chất lượng.

Bên cạnh đó, Giám đốc cũng chỉ ra một số những tồn tại của các đơn vị trong thời gian qua. Đó là, bên cạnh một số đơn vị tích cực tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế thì vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác này; cần tiếp tục chi tiết hóa các tiêu chí về văn hóa chất lượng cho các nhóm đối tượng.

Giám đốc chỉ đạo, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục triển khai và đưa văn hóa chất lượng vào cuộc sống. Cùng với đó, các đơn vị, tổ chức cần quan tâm tuyên truyền về văn hóa chất lượng tới toàn thể cán bộ, viên chức trong ĐHQGHN và thấm nhuần nguyên tắc làm mọi việc có chất lượng tới toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên. Ngoài ra, Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ nói chung trong công tác đảm bảo chất lượng; triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN tại các đơn vị. Thủ trưởng đơn vị tổ chức cho cán bộ đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị theo quy trình của ĐHQGHN, trong đó Trường ĐHKHTN là đơn vị đi tiên phong thực hiện quy trình này; Áp dụng chuẩn đầu ra theo CDIO cho tất cả các chương trình đào tạo, áp dụng ABET và gia tăng tinh thần công nghệ đối với các công tác giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo; Mọi cán bộ, giảng viên và người học cần tiếp tục cập nhật thông tin khai báo cơ sở dữ liệu trong cổng thông tin điện tử của ĐHQGHN, đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, đáp ứng nhu cầu quản lý tại chỗ và từ xa.

Để văn hóa chất lượng đi vào thực tiễn, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh phải có sự đồng thuận cao từ toàn thể cán bộ, viên chức và người học. Mỗi đơn vị và nhóm đối tượng phải có những nhóm tiêu chí phù hợp với công việc cụ thể liên quan. Xây dựng văn hóa chất lượng là một quá trình và phải thực hiện theo một lộ trình với các công việc cụ thể.

Theo nguồn tin: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N11775/dua-van-hoa-chat-luong-vao-cuoc-song.htm

"

"

Ngày 28/5/2011, Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN đã họp phiên thứ XI dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN.

Tham dự phiên họp còn có PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc ĐHQGHN và GS. John J. McDonald, Chuyên gia cao cấp của Fulbright.

Tại phiên họp lần này, Hội đồng thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm học 2010-2011 và kế hoạch công tác năm học 2011-2012; nghe GS. John J. McDonald trình bày về xây dựng, áp dụng và rà soát điều chỉnh các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ; thẩm định chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Pháp và ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc.

""

 

 

 

Trong báo cáo tổng kết, PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Phó chủ tịch Hội đồng KĐCL cho biết các đơn vị trực thuộc về cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác ĐBCL, nâng cao năng lực ĐBCL cho cán bộ, phổ biến rộng rãi Tiêu chuẩn KĐCL chương trình giáo dục, từng bước phát triển văn hóa chất lượng tại các đơn vị, củng cố và phát triển hệ thống ĐBCL trong ĐHQGHN. Trọng tâm trong công tác ĐBCL năm học 2011-2012 được xác định là xây dựng quy hoạch tổng thể chiến lược ĐBCL của ĐHQGHN giai đoạn 2012 - 2020. Phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN tập trung vào các hoạt động giảng viên tự đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của người học, đánh giá công tác điều hành và quản lý của thủ trưởng các đơn vị đào tạo.

 

 
 


""

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên HĐKĐCL
phát biểu ý kiến

 

Theo Phó Giám đốc, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, ĐHQGHN sẽ ưu tiên đầu tư cho các chương trình được cấp chứng chỉ kiểm định. Tuy nhiên, đơn vị có chương trình đã được kiểm định cần chủ động đề xuất phương án hỗ trợ đầu tư. PGĐ Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, công tác hậu kiểm định phải được coi trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng của các chương trình đã được kiểm định. Sau khi được cấp chứng chỉ kiểm đinh, các đơn vị cần phải có báo cáo đánh giá Chương trình theo định kỳ (6 tháng một lần) để thấy sự cải thiện của từng tiêu chí đánh giá thế nào, nhờ đó mới có căn cứ tiếp tục ưu tiên đầu tư. Mặt khác, Viện ĐBCL cần hướng dẫn và tư vấn các đơn vị chọn ra những chương trình đạt trình độ phát triển nhất để tiến hành kiểm định nội bộ theo chuẩn AUN. Khi thấy chương trình nào có tính khả thi nhất mới đăng ký với tổ chức kiểm định AUN. Ngoài ra, Phó Giám đốc cũng lưu ý Viện ĐBCL cần xây dựng cụ thể các tiêu chí đáng giá chất lượng các hoạt động phục vụ khối hành chính của các cơ sở đào tạo trong ĐHQGHN.

 

Kết luận phiên họp, GS.TS Mai Trọng Nhuận đánh giá: năm học 2010-2011, ĐHQGHN tiếp tục là đơn vị tiên phong và đạt được nhiều thành tựu trong công tác KĐCL, đặc biệt đã đẩy mạnh kiểm định theo chuẩn AUN và ban hành bộ tiêu chí kiểm định chất lượng mới, quy định mới phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng liên thông khu vực và quốc tế.

 

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác ĐBCL năm học 2010-2011, Giám đốc chỉ ra 4 bài học kinh nghiệm:

 

- Cần củng cố quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo quản lí đối với công tác ĐBCL;

 

- Xây dựng kế hoạch KĐCL bám sát sứ mạng, chiến lược, cũng như kế hoạch nhiệm vụ hàng năm;

 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, huy động sự đồng thuận và tích cực tham gia rộng rãi của tất cả đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học trong việc thực hiện công tác kiểm định và xây dựng văn hóa chất lượng;

 

- Lựa chọn đúng và đầu tư xứng đáng cho các điểm đột phá trong công tác kiểm định chất lượng.

 

Về kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2011-2012, GS. Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh:

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng phải gắn liền với sứ mệnh, xác định những việc trọng yếu gắn liền với nhiệm vụ năm học và sự đặc thù của đơn vị;

 

- Chú ý tới khâu hậu kiểm định. Có giải pháp mạnh phát huy hiệu quả công tác kiểm định chất lượng; thủ trưởng đơn vị chủ động thể hiện cam kết trong báo cáo kiểm định chất lượng toàn diện, Viện ĐBCL theo dõi giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, ĐQHGHN ban hành chính sách khuyến khích, ưu tiên đầu tư mở chương trình đào tạo mới;

 

- Xây dựng quy trình kiểm định và thành lập tổ kiểm định tự đánh giá theo chuẩn AUN và chuẩn NEASC bằng tiếng Anh;

 

- Tiếp tục hoàn thiện bộ câu hỏi để sinh viên đánh giá bài giảng của giảng viên; xây dựng tiêu chí liên thông trong kiểm định chất lượng, xây dựng tiêu chí quy trình hướng dẫn đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng của các khâu dịch vụ phục vụ; Bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên gia kiểm định chất lượng tham gia từ việc xây dựng và cập nhật các chương trình đào tạo mới...

 

- Phát huy vai trò kiểm định chất lượng của ĐQHGHN trong hệ thống kiểm định chất lượng của Nhà nước theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát huy mạnh vai trò của KĐCL đối với xã hội.

 

GS.TS Mai Trọng Nhuận nói: “Cần đẩy mạnh và phát triển văn hóa chất lượng như là hoạt động của KĐCL, là một nền tảng tư tưởng cho việc kiểm định chất lượng một cách bền vững”.

 

""

GS. John J. McDonald

 

 

Đánh giá về công tác KĐCL tại ĐHQGHN, GS. John J. McDonald nhận định: ĐHQGHN đã quan tâm và nỗ lực rất lớn trong công tác ĐBCL, cũng như trong việc xây dựng văn hóa chất lượng. Công tác ĐBCL tại ĐHQGHN đã có nhiều bước phát triển mới trong thời gian qua. Bên cạnh đó, GS J. McDonald cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm liên quan đến việc xây dựng, áp dụng và rà soát điều chỉnh các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ.

 

""

 

 

 

Tại phiên họp buổi sáng, GS.TS Mai Trọng Nhuận đã trao chứng chỉ KĐCL chương trình đào tạo cử nhận khoa học tài năng ngành Vật lý cho Trường ĐHKHTN.

 

Tại phiên buổi chiều, Hội đồng đã thẩm định hai chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Pháp và ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc. Kết quả chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Pháp đã được Hội đồng thông qua.

 

Vài hình ảnh của phiên họp:

""

GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV (bên phải)

 

 

""

PGS.TS Bùi Duy Cam - Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

 

 

""

GS.TS Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐHNN

 

 

""

GS.TSKH Bành Tiến Long - Ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN

 

 

""

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam - Ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN

 


Theo nguồn tin http://vnu.edu.vn/

"
"

Sáng 15/4/2011 đã diễn ra Hội nghị giao ban Công tác đảm bảo chất lượng lần thứ 4 của ĐHQGHN, với sự đăng cai tổ chức của Trường ĐHKHXH&NV.
GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN chủ trì hội nghị. Cùng tham gia chủ trì có PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN và PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV.

""

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh: qua các nội dung bàn thảo cụ thể, Hội nghị tập trung đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng; hạn chế các yếu tố làm giảm chất lượng hoặc gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng; tạo dựng và phát triển văn hóa chất lượng; thông tin về độ tin cậy, giá trị của các phiếu đánh giá môn học và chia sẻ kinh nghiệm về việc tham gia kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN. 
Theo báo cáo sơ kết của đại diện Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN - PGS.TS Nguyễn Quý Thanh – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN: về cơ bản, các đơn vị thành viên đã có nhiều cố gắng, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trong kế hoạch nhiệm vụ công tác kiểm định chất lượng. Các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cho cán bộ, phát triển môi trường văn hóa chất lượng và tiến hành nhiều hoạt động cụ thể liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

""

Xây dựng văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN là nội dung thu hút được nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia hội nghị. GS.TS Mai Trọng Nhuận chia sẻ: văn hóa chất lượng là thói quen làm cho mọi việc có chất lượng. Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Phương Nga khẳng định: “Văn hóa chất lượng là một hệ thống các giá trị của tổ chức để tạo ra môi trường thuận lợi cho việc thiết lập và liên tục cải tiến chất lượng”. Cùng với đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận về một số diễn giải và quan niệm của PGS. Nguyễn Kim Sơn về việc xây dựng văn hóa chất lượng ở Trường ĐHKHXH&NV. Song tựu chung, các đại biểu đều cho rằng: chất lượng được thể hiện qua sản phẩm và các điều kiện tạo ra sản phẩm; môi trường là yếu tố quan trọng để tạo nên chất lượng; muốn xây dựng văn hóa chất lượng thành công thì các bên liên quan cần thấu hiểu vè giá trị và lợi ích của văn hóa chất lượng,...
Tại hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh trong thời gian tới, ĐHQGHN phải tích cực để sớm ban hành một số văn bản liên quan đến quy định kiểm định chất lượng, các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, văn hóa chất lượng. Cùng với đó, Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo các đơn vị xây dựng báo cáo tự đánh giá; thực hiện đánh giá môn học; giảng viên tự đánh giá bài giảng; tăng cường công tác thông tin trên cổng thông tin điện tử ĐHQGHN theo chuẩn QS và tổ chức các nội dung để sớm đẩy mạnh thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng quốc tế. 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đặc biệt lưu ý đến việc ĐHQGHN sớm tổ chức tập huấn triển khai đánh giá thủ trưởng đơn vị đào tạo và thí điểm thực hiện đối với Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế và Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện trước khi thực hiện đại trà.

Nguồn tin: http://vnu.edu.vn/

"
"

Trong hai ngày 17 - 18/12/2010 đã diễn ra Phiên họp thứ X của Hội đồng Kiểm định chất lượng (KĐCL) ĐHQGHN dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng KĐCL ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGHN.

Tham dự phiên họp lần này có các ủy viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN và đặc biệt có sự tham dự của TS. Louise Zak – Phó giám đốc Hiệp hội KĐCL các trường Đại học và Cao đẳng vùng New England.

Nội dung chính của Phiên họp bao gồm: Hội nghị tập huấn về tổ chức kiểm định chất lượng Hoa Kỳ và những yêu cầu bắt buộc đối với các trường đại học Hoa kỳ khi xuất khẩu chương trình đào tạo; và Phiên họp X của Hội đồng KĐCL ĐHQGHN.

""

TS. Louise Zak

 

* Sáng 17/12, tại hội nghị tập huấn, TS. Louise Zak đã trình bày về vai trò của Chính phủ Hoa kỳ đối với các tổ chức KĐCL của Hoa Kỳ và sự khác biệt giữa các tổ chức KĐCL của Hoa Kỳ; Các nguyên tắc, quy trình và những yêu cầu đối với các đại học Hoa Kỳ khi xuất khẩu các chương trình đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, KĐCL là cách tốt nhất vừa đảm bảo công tác quản trị đaị học, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều nước mặc dù không có Bộ Giáo dục nhưng nhưng nhờ đẩy mạnh công tác KĐCL chất lượng giáo dục không những đảm bảo mà còn không ngừng được nâng cao.

""

GS.TS Mai Trọng Nhuận

GS.TS Mai Trọng Nhuận khẳng định, ĐHQGHN luôn tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam trong công tác KĐCL. ĐHQGHN đã tiến hành kiểm định xong vòng 1, tiên phong kiểm định chương trình đào tạo đồng thời tích cực tham gia KĐCL của khu vực. Kết quả kiểm định của ĐHQGHN được AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á) đánh giá cao và đây là cơ sở để ĐHQGHN chuẩn bị điều kiện KĐCL quốc tế.

* Chiều cùng ngày, Phiên họp thứ X của Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN chính thức diễn ra.

Phiên họp lần này tập trung vào những nội dung chính: Sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch KĐCL năm học 2010 – 2011; thẩm định báo cáo đánh giá ngoài Chương trình cử nhân khoa học tài năng ngành Vật lý.

 

""

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

Tại phiên họp, PGS.TS NguyễnPhương Nga – Phó Chủ tịch Hội đồng KĐCL ĐHQGHN, Viện trưởng Viện ĐBCL Giáo dục, ĐHQGHN - đã trình bày báo cáo sơ kết công tác KĐCL 6 tháng đầu năm học 2010 – 2011 và bổ sung kế hoạch KĐCL năm học 2010 – 2011, trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, ĐHQGHN đã tích cực triển khai nhiều hoạt động để nâng cao năng lực ĐBCL cho cán bộ trong ĐHQGHN, đồng thời chú trọng phát triển môi trường văn hóa chất lượng. Mặt khác, ĐHQGHN đã tham gia KĐCL chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế Đối ngoại theo chuẩn AUN.

 

PGS.TS Nguyễn Phương Nga cho biết, các Trường, Khoa trong ĐHQGHN đã thành lập các Trung tâm, Bộ phận ĐBCL, các đơn vị đã nộp Kế hoạch ĐBCL của đơn vị cho Thường trực Hội đồng.

Đặc biệt, nhờ tăng cường công tác KĐCL, thứ hạng của ĐHQGHN trong Bảng xếp hạng các đại học trên thế giới của Webometrics đã liên tục được cải thiện trong 3 năm qua

Ngoài ra, vào đầu tháng 12/2010, đoàn đánh giá ngoài của AUN đã tiến hành đánh giá ngoài chương trình tại Trường ĐHKT. Theo đánh giá sơ bộ của Đoàn chuyên gia, kết quả đánh giá lần này rất khả quan

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Nga cũng cho biết, trong việc bổ sung kế hoạch KĐCL năm học 2010 – 2011 sẽ triển khai đánh giá thủ trưởng các đơn vị đào tạo, trong đó, Viện ĐBCLGD phối hợp với Ban TCCB tập huấn quy trình đánh giá tại các trường thành viên; tập huấn cho các cán bộ làm công tác ĐBCL trong ĐHQGHN về phương pháp và thiết kế công cụ điều tra khảo sát; xây dựng phiếu giảng viên tự đánh giá và xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi về báo cáo sơ kết và kế hoạch bổ sung công tác KĐCL năm học 2010 – 2011 và bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo và chương trình đào tạo trong ĐHQGHN đã được cập nhật.

""

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ

 

Theo PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám đốc ĐHQGHN, các hoạt động của Viện ĐBCL Giáo dục trong công tác KĐCL đã có sự thay đổi mạnh về chất. Cũng theo PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, trong thời gian tới Viện cần tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn lại bộ tiêu chí đánh giá; tăng cường năng lực cho các đội ngũ chuyên gia đánh giá; tập trung đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị đào tạo. Thí điểm ở 1 đơn vị, sau khi đạt kết quả tốt và có đủ điều kiện sẽ tiếp tục mở rộng áp dụng cho các đơn vị khác; cần xây dựng tốt các chế tài thưởng phạt để tạo động lực cho các đơn vị.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, cần phải làm bài toán ngược, đó là đầu tư trên cơ sở đánh giá, đặc biệt cần phải dựa vào chuẩn đầu ra. Mặt khác, ngoài 2 chương trình được AUN kiểm định, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ cho rằng, cần mở rộng đối với các chương trình khác, và cần tiếp cận KĐCL của một số nước như Hoa Kỳ bên cạnh tiếp tục triển khai KĐCL khu vực.

""

GS.TSKH Bành Tiến Long

Cùng ý kiến với PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, GS.TSKH Bành Tiến Long – Chủ tịch Hội đồng KĐCL Giáo dục Quốc gia nhận định, hoạt động KĐCL của ĐHQGHN tốt nhất trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đồng thời, GS.TSKH Bành Tiến Long cho rằng, với vị thế quan trọng của ĐHQGHN, Viện ĐBCLGD phải tăng cường vai trò hơn nữa để nâng cao chất lượng đào tạo đối với tất cả các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN. Đặc biệt, cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông; nâng cao năng lực cho cán bộ và xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá sinh viên, giảng viên tự đánh giá và sinh viên đánh giá giảng viên.

""

PGS.TS. Trần Thị Hà

 

PGS.TS. Trần Thị Hà – Bộ GD & ĐT khẳng định, ĐHQGHN là đơn vị duy nhất ở Việt Nam phát triển tích cực vai trò của của Hội đồng KĐCL để công tác KĐCL đạt hiệu quả cao. PGS.TS. Trần Thị Hà cho rằng, cần phải có một chế tài hợp lý để thúc đẩy công tác KĐCL trong ĐHQGHN.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, GS.TS Mai Trọng Nhuận kết luận:

- Với sự cố gắng, nỗ lực chung của cán bộ, ĐHQGHN đã triển khaihiệu quả công tác KKĐCL năm học vừa qua và được thể hiện trên các phương diện khác nhau: kiểm định chương trình đào tạo, đánh giá giữa kỳ, đặc biệt là kiểm định chương trình đạt tiêu chuẩn AUN; Phát triển môi trường văn hóa chất lượng.

- Tuy nhiên vẫn chưa có chế tài để tạo động lực đẩy mạnh hơn nữa KĐCL nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng. Cần tích cực thúc đẩy công tác KĐCL ở một số đơn vị chưa hoàn thành đúng hạn.

- Cần tăng cường hơn nữa công tác quảng bá, tuyên truyền các kết quả, hoạt động KĐCL của ĐHQGHN như là đóng góp tích cực cho xã hội.

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch thời gian tới:

- Đề xuất chính sách thúc đẩy KĐCL: lấy kết quả, thời gian KĐCL làm căn cứ để đánh giá, khen thưởng, đầu tư, cũng như làm căn cứ để ưu tiên chính sách đặc biệt như miễn giảm học phí. Đây là cách hiệu quả nhất để thu hút sinh viên giỏi.

- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng của đơn vị đào tạo và của ĐHQGHN để cải thiện thứ hạng quốc tế. Trong đó có việc xây dựng cơ sở dữ liệu song ngữ Anh – Việt đưa lên website.

- Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn KĐCL, đẩy mạnh KĐCL chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN và THES.

- Bồi dưỡng, phát triển cán bộ thông qua tập huấn và đánh giá thủ trưởng đơn vị theo bộ tiêu chí sản phẩm đầu ra: triển khai làm thí điểm ở một đơn vị và sau đó áp dụng cho các đơn vị khác. Đồng thời tiến hành đánh giá cán bộ, giảng viên tự đánh giá và sinh viên đánh giá giảng viên. Ngoài ra cũng cần đánh giá của các chuyên gia ngoài trong tiêu chí xếp hạng chuẩn khu vực về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và sản phẩm đầu ra.

""

 

 

* Ngày 18/12, Hội đồng tiếp tục phiên họp thông qua kết quả đánh giá ngoài chương trình Cử nhân khoa học tài năng ngành Vật lý và công bố quyết định nhân sự của Hội đồng KĐCL ĐHQGHN.

""

 

 

 

""

 

 

 

""

Nguồn tin: http://vnu.edu.vn/

 
"

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418826