Viện ĐBCLGD - Đảm bảo chất lượng


Tin về Đảm bảo chất lượng

"

""

          Ảnh 1: Phiên khai mạc Đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học

            Đoàn gồm ba thành viên do TS. Hoàng Thị Xuân Hoa làm Trưởng đoàn. PGS.TS Trần Thị Minh Hoà, Phó Hiệu trưởng, phụ trách hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường chỉ đạo các công tác phối hợp cùng đoàn kiểm tra đánh giá. Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo Nhà trường và toàn bộ các phòng chức năng cùng tích cực tham gia quá trình đánh giá. Tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên của Khoa Xã hội học đã tham dự đông đủ, tích cực, đảm bảo tiến bộ và hiệu quả của chương trình làm việc

""

Ảnh 2: Đoàn Đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học theo Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN, do TS. Hoàng Thị Xuân Hoa làm Trường đoàn.

""

Ảnh 3: PGS.TS Trịnh Văn Tùng, Trưởng Khoa Xã hội học báo cáo tổng quan về Khoa, quá trình tự đánh giá và tóm tắt kết quả Tự đánh giá chương trình  đào tạo cử nhân ngành Xã hội học.

Theo chương trình làm việc, Đoàn đánh giá đã tiến hành phỏng vấn 9 nhóm đối tượng bao gồm: - Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các phòng chức năng

- Phỏng vấn Lãnh đạo Khoa

- Phỏng vấn các Trưởng Bộ môn của Khoa

- Phỏng vấn cán bộ và nhân viên các đơn vị phục vụ

- Phỏng vấn toàn bộ giảng viên cơ hữu của chương trình đào tạo ngành Xã hội học

- Phỏng vấn cựu sinh viên của chương trình, trong đó có các nhóm cựu sinh viên đang làm việc tại các cơ quan/ tổ chức ngoài trường, đang học tiếp chương trình cao học/nghiên cứu sinh, số cựu sinh viên hiện đang là giảng viên, cán bộ nhân viên của Trường và Khoa không nhiều hơn 30% số người tham dự.

- Phỏng vấn sinh viên đang học tập của chương trình từ năm thứ nhất đến năm thứ 4

- Phỏng vấn các nhà tuyển dụng

- Phỏng vấn nhóm chuyên trách viết báo cáo chương trình đào tạo

Đồng thời, Đoàn tiến hành nghiên cứu thẩm định minh chứng và kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

""

Ảnh 4: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Trưởng đoàn Đánh giá báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học.

11 tiêu chuẩn  đánh giá được báo cáo kết quả sơ bộ và sẽ còn tiếp tục tập hợp, thẩm định chi tiết hơn để đưa ra kết luận cuối cùng. Đoàn đã đánh giá cao chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, những điểm còn thiếu, chưa được chú ý đúng mức.

""

Ảnh 5: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyên Trưởng Khoa Xã hội học

PGS. TS Nguyễn Thị Kim Hoa, nguyên Trưởng Khoa Xã hội học, thay mặt tập thể Khoa cảm ơn quá trình làm việc công tâm, khách quan và chuyên nghiệp của Đoàn đánh giá. Khoa sẽ ghi nhận những khuyến nghị của Đoàn, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các minh chứng, các tài liệu phù hợp để Đoàn tổng hợp kết luận. Tập thể Khoa đã có nhiều kinh nghiệm và mỗi cán bộ Khoa đều có những ghi nhận tích cực từ quá trình Tự đánh giá và Đánh giá chất lượng đồng cấp, sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát huy hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

""

Ảnh 6: PGS.TS Trần Thị Minh Hoà, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phụ trách hoạt động đảm bảo chất lượng

Thay mặt Nhà trường, PGS.TS Trần Thị Minh Hoà trao đổi, chia sẻ ý kiến về mục đích, ý nghĩa và những kết quả đạt được của công tác kiểm định chất lượng đào tạo của Khoa Xã hội học nói riêng và Nhà trường nói chung. Có nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình quản lý đào tạo, xây dựng và tổ chức đào tạo... cần có sự ghi nhận, cần khắc phục mang tính khách quan và hệ thống.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học được tiến hành đánh giá chất lượng đồng cấp lần này góp phần đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng, đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường ĐHKHXH&NV, ĐGQHHN cả về chiều rộng và chiều sâu.

""

Ảnh 7: Đoàn đánh giá chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu, các phòng ban Nhà trường và tập thể Khoa Xã hội học

VNU-INFEQA

"

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418883