Viện ĐBCLGD - Đảm bảo chất lượng


Tin về Đảm bảo chất lượng

"

1.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Chủ tịch

2.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch thường trực

3.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

4.

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện ĐBCLGD

Phó Chủ tịch

5.

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD

Thư ký

6.

TS. Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng ĐHQGHN

Ủy viên

7.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo

Ủy viên

8.

TS. Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính

Ủy viên

9.

PGS. TS. Lê Quân, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

Ủy viên

10.

PGS.TS. Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV

Ủy viên

11.

PGS.TS. Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ

Ủy viên

12.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển

Ủy viên

13.

TS. Đinh Văn Toàn, Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế

Ủy viên

14.

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV

Ủy viên

15.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Ủy viên

16.

GS.TS. Nguyễn Hoà, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên

17.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

Ủy viên

18.

PGS.TS. Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục

Ủy viên

19.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

Ủy viên

20.

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện

Ủy viên

21.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT

Ủy viên

22.

PGS.TS. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

Ủy viên

23.

TS. Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

Ủy viên

24.

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam

Ủy viên

Danh sách gồm 24 thành viên./.

"
"

Tham dự phiên họp có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận, các Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Quý Thanh cùng toàn bộ các thành viên trong hội đồng ĐBCLGD của ĐHQGHN.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ cảm ơn và đánh giá cao những tâm huyết và cống hiến của Chủ tịch hội đồng ĐBCLGD Mai Trọng Nhuận và các thành viên của Hội đồng, đã và đang tư vấn cho Ban giám đốc về các hoạt động trong công tác ĐBCLGD ở ĐHQGHN, cũng như những đóng góp tạo ra sự lan tỏa của các hoạt động này đối với hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đề nghị Hội đồng tiếp tục tư vấn cho Ban Giám đốc về những vấn đề liên quan tới công tác ĐBCL giáo dục trong ĐHQGHN, tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo theo hướng tăng cường tính chủ động của các đơn vị, tập trung đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng chương trình; Đổi mới công tác tuyển sinh cần được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng, phương thức tổ chức phải phù hợp với toàn ngành giáo dục, các bước đi cần theo một lộ trình chắc chắn, thực hiện thí điểm một cách khoa học, tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình mới; Tư vấn để Giám đốc tiếp tục đề xuất với Bộ Giáo dục và đào tạo nghiên cứu áp dụng rộng rãi bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo theo mô hình ĐBCL của AUN, tiến tới thực hiện kiểm định chất lượng toàn bộ các chương trình đào tạo trong cả nước. Giám đốc cũng chỉ đạo, công tác đảm bảo chất lượng ở ĐHQGHN phải mang tầm chiến lược, làm định hướng cho các kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Quý Thanh – Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN, thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục đã trình bày báo cáo công tác ĐBCLGD học kì I năm học 2013 – 2014. Theo đó, ĐHQGHN nói chung và các đơn vị thành viên, trực thuộc nói riêng đã được triển khai theo kế hoạch đặt ra. Báo cáo nêu rõ có một số nhiệm vụ cần được quan tâm chú trọng hơn nữa về chất lượng và tiến độ, như việc xây dựng báo cáo tự đánh giá, các báo cáo thống kê liên quan đến công tác ĐBCLGD.

Trong học kì 2, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN và tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị trong công tác ĐBCL, Hội đồng ĐBCLGD dự kiến tiến hành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:Thực hiện KĐCL theo tiêu chuẩn của AUN cho chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học Máy tính của Trường ĐHCN và chương trình đào tạo cử nhân thuộc NVCL ngành Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH KT vào tháng 5/2014; Tổ chức chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Hoàn thiện Đề án tổng thể về ĐBCLGD theo mô hình ĐBCL của AUN.

Trong khuôn khổ của phiên họp, các đại biểu tham dự phiên họp thảo luận và thông qua việc thẩm định báo cáo đánh giá ngoài để KĐCL chu kì 2 đối với 3 trường ĐHKHTN, Trường ĐHCN và Trường ĐHGD; thông qua việc thẩm định báo cáo đánh giá ngoài để KĐCL chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Đức của Trường ĐHNN; Đánh giá giữa chu kì KĐCL đối với chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng ngành Vật lí và chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế của Trường ĐHKT.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch hội đồng Mai Trọng Nhuận đã nhấn mạnh, các đại biểu thống nhất cao về các kết quả đạt được theo kế hoạch nhiệm vụ học kì I, tuy nhiên trong Báo cáo sơ kết cần phải bổ sung các thông tin về các hoạt động ĐBCL tại các đơn vị trong ĐHQGHN, đồng thời bổ sung thêm các giải pháp phù hợp để triển khai công tác ĐBCL trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, Chủ tịch hội đồng nhấn mạnh trong thời gian tới cần có sự chuyển đổi về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng theo hướng chú trọng nhiều hơn nữa đến nhiệm vụ và vai trò tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề để thực hiện ĐBCLGD, tập trung vào các giải pháp nâng cao và cải thiện chất lượng, quan tâm đến công tác hậu kiểm định và đưa văn hóa chất lượng đi vào cuộc sống một cách đầy đủ và cụ thể hơn.

""

""

""

""

""

Nguồn tin: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N15412/Phien-hop-thu-2-Hoi-dong-dam-bao-chat-luong-dHQGHN-.htm

"

"

Sáng 18/12/2013, Ban Thư ký AUN và ĐHQGHN đã tổ chức bế mạc hoạt động đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) cho chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
Đây là các chương trình thứ 4 và thứ 5 của ĐHQGHN được đánh giá trong năm 2013 và là các chương trình thứ 8, thứ 9 của ĐHQGHN đã được AUN đánh giá kể từ 2009 đến nay. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ là chương trình đầu tiên trong toàn AUN ở bậc sau đại học được các chuyên gia AUN đánh giá.
Tham dự chương trình có TS. Choltis Dhirathiti - Phó Tổng Giám đốc Điều hành của AUN, các chuyên gia đánh giá ngoài của hai chương trình: GS.TS Tan Kay Chuan (ĐH Quốc gia Singapore), GS.TS Wan Ah Mad Kamil Mahmood (ĐH Sains Malaysia), TS. Widyawati (Trường ĐH Indonesia), bà Cynthia T. Totanes (ĐHAteneo de Manila, Philipines) và ông Korn Ratanagosoom, đại diện ban Thư ký AUN. Tham dự phiên bế mạc có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận; lãnh đạo các ban chức năng, các trường, khoa, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, cùng Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên và đại diện Lãnh đạo hai Khoa có chương trình được đánh giá của Trường ĐH KHXH&NV và Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Tại phiên bế mạc, đại diện của Đoàn Đánh giá ngoài đã đề cập đến điểm mạnh, tiềm năng và những mặt tồn tại cần cải thiện của 2 chương trình theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA hiện nay gồm có 15 tiêu chuẩn với 68 tiêu chí. Các hoạt động đánh giá chủ yếu dựa trên thông tin được cung cấp trong các bản tự đánh giá (SAR), kết quả của 2 ngày làm việc thực tế tại các đơn vị, phỏng vấn các đối tượng có liên quan bao gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, các nhà tuyển dụng…
Đối với chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ học của Trường ĐH KHXH&NV, đại diện Đoàn đánh giá cho biết, về cơ bản, chương trình đã đáp ứng mục tiêu của chuẩn đầu ra; nội dung phân bổ chương trình hợp lý; đội ngũ cán bộ, giảng viên nhiệt tình, năng lực tốt, tỉ lệ tiến sĩ rất cao; cán bộ, giảng viên được tạo điều kiện để học tập, trau dồi kỹ năng, nâng cao năng lực và chuyên môn cũng như phát huy tính sáng tạo của mình; chất lượng đầu vào của sinh viên được đảm bảo thông qua kỳ thi đại học mang tính quốc gia, chất lượng các sinh viên được phỏng vấn về cơ bản đồng đều; các chính sách, điều kiện hỗ trợ sinh viên tốt; tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp cao, nhiều người trong số đó giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu, các công ty trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, Chuyên gia đánh giá của AUN đề nghị: Trường cần chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu; cần mở thêm các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng để hỗ trợ cán bộ, giảng viên; tăng số lượng cán bộ chuyên môn cao cũng như khuyến khích hơn nữa các hoạt động nghiên cứu trong đội ngũ cán bộ; đầu tư hơn nữa các trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu; tăng cường vai trò của các cựu sinh viên, phục vụ cho sự phát triển của khoa, trường.
Đánh giá về chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN - chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên của ĐHQGHN được đánh giá theo chuẩn AUN, đại diện Đoàn đánh giá cao tinh thần của cán bộ, giảng viên khi phối hợp cùng xây dựng và nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy. Nhìn chung, cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo đã phản ánh rõ tầm nhìn và sứ mệnh của trường (đó là trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan); có sự phân bổ hợp lý giữa các tín chỉ, các môn học; nội dung chương trình được cập nhật thường xuyên nhằm bắt kịp với sự phát triển hiện nay; đội ngũ giáo viên được đánh giá là có trình độ cao, nhiệt tình và tích cực trong hoạt động giảng dạy; cơ sở vật chất, giảng đường, thư viện đầy đủ, đáp ứng nhu cầu người học,… Để nâng cao chất lượng hơn nữa, Chuyên gia đánh giá ngoài AUN cho rằng quá trình xây dựng chương trình cần có sự tham gia, phản hồi của các bên liên quan để từ đó thiết kế chương trình giảng dạy phù hợp và hiệu quả nhất. Trường ĐHNN mà cụ thể là Khoa Sau đại học cần chú trọng hơn nữa các nhân tố bên ngoài như thiết lập quan hệ hợp tác với các công ty, các nhà tuyển dụng đồng thời phát triển mạnh hơn kĩ năng tư duy phê phán (critical thinking skills) cho học viên và tạo cơ hội cho học viên mở rộng hơn kiến thức văn hóa về các vùng miền, các quốc gia trên thế giới.
Phát biểu tại phiên bế mạc, TS. Choltis Dhirathiti – Phó Giám đốc điều hành AUN đã bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo ĐHQGHN, Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHNN và cán bộ, giảng viên, sinh viên 2 Khoa có chương trình đào tạo được AUN đánh giá ngoài đã tạo điều kiện để các đánh giá viên của AUN hoàn thành nhiệm vụ. TS. Choltis Dhirathiti nhấn mạnh, giáo dục đại học ngày nay đã xuất hiện một hình thức văn hoá mới đó là văn hoá chất lượng. Các đại học đều coi việc đảm bảo và nâng cao chất lượng là một trọng trách quan trọng. Phó Giám đốc điều hành AUN tin rằng việc đánh giá sẽ mang lại lợi ích lớn trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu tại các trường đại học.
GS.TS Mai Trọng Nhuận tin rằng những kết quả đánh giá của Đoàn công tác sẽ giúp các đơn vị của ĐHQGHN nhận thấy rõ hơn những điểm mạnh của mình để tiếp tục phát huy, đồng thời phát hiện ra những điểm còn hạn chế cần cải thiện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt cho các nhà đánh giá chất lượng trong tương lai của ĐHQGHN có cơ hội quan sát, học tập quy trình đánh giá, quá trình cộng tác cùng tiến hành các hoạt động đánh giá của các thành viên trong đoàn.
Phát biểu bế mạc, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Đoàn đánh giá ngoài của AUN, tất cả các cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng đã tham gia nhiệt tình và hợp tác hết mình trong đợt đánh giá ngoài lần này. PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cũng đánh giá cao tinh thần làm việc nhiệt tình, nghiêm túc, có hệ thống của các chuyên gia đánh giá ngoài của AUN. Phó Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, những nhận định, đánh giá về điểm mạnh và nội dung cần cải tiến của 2 chương trình là nhằm góp phần đưa chất lượng chương trình ngày càng tốt hơn. Thông qua các minh chứng cho thấy các chương trình đã phát triển đúng hướng và đạt được các mục tiêu đề ra. Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cũng lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ.

 

Nguồn tin: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N15387/Be-mac-danh-gia-ngoai-theo-tieu-chuan-AUN-QA-lan-thu-24.htm

"

"

Ngày 16/12/2013, ĐHQGHN đã tổ chức khai mạc hoạt động đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á(AUN)cho chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

""
Tham gia đợt đánh giá này có TS. Choltis Dhirathiti - Phó Giám đốc Điều hành của AUN,các chuyên gia đánh giá ngoài của hai chương trình: GS.TS Tan Kay Chuan, GS.TS Wan Ah Mad Kamil Mahmood, TS. Widyawati, bà Cynthia T. Totanes và ông Korn Ratanagosoom, đại diện ban Thư ký AUN. Tham dự phiên khai mạc có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận; lãnh đạo các ban chức năng, các trường, khoa, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, cùng Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên và đại diện Lãnh đạo hai Khoa có chương trình được đánh giá của Trường ĐH KHXH&NV và Trường ĐH Ngoại ngữ.
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, ĐHQGHN là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao hàng đầu ở Việt Nam, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, ĐHQGHN đang nỗ lực hướng tới chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo. Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu, vì vậy, năm 1995, ĐHQGHN đã thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục (nay là Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục). Đây là đơn vị chuyên trách đầu tiên về đảm bảo chất lượng trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam.
Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn khẳng định, ĐHQGHN luôn chủ động tham gia tích cực trong hoạt động đánh giá của AUN. Hiện ĐHQGHN đã có 7 chương trình đào tạo được kiểm định đạt chuẩn của AUN. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ĐHQGHN có chương trình đào tạo thạc sĩ được đánh giá theo chuẩn AUN, hoạt động đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cho chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN là cơ hội tốt để hai trường ĐH thành viên của ĐHQGHN cùng nhìn lại những thành tựu và những hạn chế để từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu đưa đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.
Sau phát biểu chào mừng của lãnh đạo ĐHQGHN, các đại biểu đã nghe phát biểu củaChủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận, phát biểu của Phó Giám đốc điều hành AUN và phát biểu giới thiệu về trường của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV và Trường ĐH Ngoại ngữ. Sau đó, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tiếp tục tiến hành hoạt động đánh giá theo lịch trình tại hai trường. Đợt đánh giá kéo dài đến ngày 18/12/2013.
Với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á đã được thành lập. Tính đến nay, đã có 30 trường đại học đến từ 10 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của tổ chức này. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường ĐH trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA). Đây cũng là cách mà mạng lưới các trường đại học ASEAN nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.
Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA hiện nay có 15 tiêu chuẩn với 68 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức là: 1 = Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí đánh giá, phải có giải pháp khắc phục ngay lập tức; 2 = Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí đánh giá, cần có những giải pháp khắc phục; 3 = Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí đánh giá, nhưng chỉ cần có giải pháp khắc phục nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu; 4 = Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí đánh giá; 5 = Đáp ứng tốt yêu cầu của tiêu chí đánh giá; 6 = Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí đánh giá; 7 = Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí đánh giá.
Việc lựa chọn kiểm định theo chuẩn AUN nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực. Tiếp nữa, để phát hiện chương trình còn tồn tại những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN.
Với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á đã được thành lập. Tính đến nay, đã có 27 trường đại học đến từ 10 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của tổ chức này. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường ĐH trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA). Đây cũng là cách mà mạng lưới các trường đại học ASEAN nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.
 

""

 

""

""

Nguồn tin: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N15359/Khai-mac-danh-gia-ngoai-theo-tieu-chuan-AUN-QA-lan-thu-24.htm

"
"
Tham dự chương trình về phía khách mời có PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo; về phía ĐHQGHN có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Kiểm định chất lượng (KĐCL); GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng KĐCL; các thành viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo các ban chức năng, trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; các cán bộ quản lý và chuyên viên các Trung tâm/Phòng ĐBCL của các đơn vị trong ĐHQGHN.
Tại hội nghị giao ban ĐBCL phiên họp thứ 9, bên cạnh việc thông báo về kế hoạch, chỉ tiêu công tác ĐBCL của ĐHQGHN năm học 2013-2014, Hội nghị tập trung chủ đề thảo luận “Cải tiến chất lượng hậu kiểm định: tiếp cận từ đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ và dịch vụ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học”.
Mở đầu chương trình, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu khai mạc của GS.TS Mai Trọng Nhuận, chủ tịch hội đồng ĐBCLGD ĐHQGHN, phát biểu chỉ đạo của Phó giám đốc ĐHQGHN-PGS.TS Nguyễn Kim Sơn và phát biểu chào mừng của lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Tiếp đó, hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Quý Thanh - Viện trưởng Viện ĐBCLGD, Phó chủ tịch Hội đồng KĐCL, ĐHQGHN trình bày báo cáo đề dẫn về kế hoạch công tác ĐBCL của ĐHQGHN năm học 2013-2014; những vấn đề về đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hội nghị cũng đã nghe tham luận “Cải tiến chất lượng hậu kiểm định: Kinh nghiệm của Trường ĐH KHXH&NV trong tổ chức các dịch vụ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học” và “Kinh nghiệm của Trường ĐH Kinh tế trong việc đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học”.
Sau khi nghe các báo cáo đề dẫn và tham luận, Hội nghị tập trung vào thảo luận các nội dung liên quan đến Cải tiến chất lượng hậu kiểm định: tiếp cận từ đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ và dịch vụ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiều đại biểu có những nghi nhận về công tác ĐBCLGD nhìn từ khía cạnh chất lượng đội ngũ và các dịch vụ hỗ trợ cho người học của ĐHQGHN ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, tuy nhiên cũng nên chú trọng nhiều hơn nữa về các yếu tố liên quan đến các hoạt động hỗ trợ cho nghiên cứu như các nguồn tài nguyên số, các tài liệu bằng tiếng Anh…
Cũng trong phiên thảo luận, PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu trong ĐBCL của ĐHQGHN. ĐHQGHN là đơn vị đầu tàu và có tầm ảnh hướng lớn đến hệ thống giáo dục đại học quốc gia khi hình thành và phát triển được một hệ thống ĐBCL với cơ cấu tổ chức quy củ, hoạt động hiệu quả cùng hệ thống văn bản quản lý điều hành khá hoàn thiện và đội ngũ cán bộ chuyên sâu về công tác ĐBCL. Việc tiến hành đánh giá các chương trình đào tạo của ĐHQGHN là phù hợp với xu hướng quốc tế và là điều kiện tất yếu tăng cường vị thế của đơn vị đào tạo hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, PGS.TS Mai Văn Trinh coi việc mạnh dạn trong việc lấy ý kiến phản hồi từ các kênh thông tin khác nhau để đánh giá của ĐHQGHN là sự đột phá trong giáo dục đồng thời tin rằng có thể sử dụng cách đánh giá này để tạo động lực phát triển đội ngũ cán bộ. Cục trưởng Mai Văn Trinh cũng nhấn mạnh, ĐHQGHN đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi chủ động triển khai các hoạt động hậu kiểm định và lựa chọn những chủ đề cụ thể để giải quyết theo một lộ trình nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo theo khuyến nghị của các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.
""
Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục cho rằng, thời gian tới, ĐHQGHN nên kiên trì thực hiện các chính sách ĐBCL; tiếp tục mở rộng kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình quốc tế; tiếp tục đi vào chiều sâu đánh giá giảng viên theo hướng tạo động lực phát triển đội ngũ này. PGS.TS Mai Văn Trinh cũng cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa trong việc đưa Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục vào vận hành trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, do xuất phát từ yêu cầu công tác đào tạo theo tín chỉ, yêu cầu của một đại học nghiên cứu cũng như yêu cầu KĐCL quốc tế, ĐHQGHN cần phải cải tiến hơn nữa các hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu. Hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu bao gồm các hoạt động: hỗ trợ thông tin, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu, hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ chuyển giao tri thức... Các hoạt động này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu mang tính chủ động mà trong đó phát triển được kỹ năng cho cả người dạy và người học.
GS.TS Mai Trọng Nhuận cũng đã nêu các giải pháp căn bản để nâng cao hiệu quả công tác ĐBCL đó là: xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu; dựa vào tiêu chí để xây dựng kế hoạch cụ thể, theo cách tiếp cận sản phẩm đầu ra; tổ chức thực hiện kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. GS.TS Mai Trọng Nhuận biểu dương giải pháp mới và đột phá của Trường ĐH KHXH&NV với mô hình Tổ tư vấn và Hỗ trợ đào tạo (CASA) và mong rằng mô hình này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nữa.
Đối với các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Chủ tịch Hội đồng KĐCL đề nghị cần phải đánh giá đúng hoạt động của cán bộ dựa trên bộ tiêu chí kiểm định chất lượng và chú trọng đánh giá theo sản phẩm đầu ra. Đặc biệt, cần đánh giá đúng, minh bạch và có những cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện tối ưu nhất để cán bộ thực hiện khát vọng nghề nghiệp của mình.
Dự kiến Phiên giao ban tiếp theo sẽ do Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN đăng cai tổ chức vào tháng 4/2014 với chủ đề về ĐBCL các chương trình đào tạo mới trong ĐHQGHN.
""


Nguồn tin: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N15145/dHQGHN-tien-phong-trong-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc.htm

 

"

Số lượt truy cập

Số lần xem các bài viết
418796